בחינות

AspMaker2010s

 • עבודות סמינריוניות לסמסטר א' יש להגיש עד 27.5.2015
 • עבודות סמינריוניות לסמסטר ב' יש להגיש עד 7.10.2015


 • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים בלוח המודעות.
 • בעבודות יש רק תאריך אחד להגשה. לא ינתן מועד ב' להגשת עבודות.
 • אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית או עבודות.
 • עבודות סמינריוניות , עבודות סיום קורס ובחינות בית יש להגיש למזכירות התכנית בלבד ולא ישירות למורה.
 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
 • עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.


 • לתשומת לבכם:
  ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'.


 • תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו' .

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לרטוריקה   ד"ר שי פרוגל   08/02/2015  13:00  08/03/2015  16:00 
בחינה   מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית   ד"ר יובל גוז'נסקי   09/02/2015  09:00  08/03/2015  16:00 
בחינה   תרבות וקוגניציה   ד"ר רונן סלמן צדקה   10/02/2015  09:00  13/03/2015  09:00 
בחינה   תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית   ד"ר נאואל ריבקה   11/02/2015  09:00  13/03/2015  09:00 
בחינת בית   אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה   ד"ר נועה גדי   מועד א : 01/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 03/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 08/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   תולדות המחשבה הכלכלית   ד"ר ירון כהן צמח   מועד א : 02/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 04/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 01/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 03/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   הפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה   ד"ר יוסף טריאסט   מועד א : 03/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 05/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 16/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 18/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   חסרי-אונים כנגד כח מוחלט: הפרט תחת משטרי דיכוי בספרות של ספר   גב' פלורינדה פ. גולדברג   מועד א : 03/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 05/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 09/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי   ד"ר נועה גדי   מועד א : 08/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 18/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות   ד"ר גדי אלון   מועד א : 09/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 24/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 26/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד   ד"ר רימה שיכמנטר   מועד א : 09/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 08/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : 16/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 18/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 16/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 18/03/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   צדק חברתי ו(אי) שוויון בראי מאבקים חברתיים בישראל   גב' יערה בוקסבאום   מועד א : 16/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 18/02/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 22/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 24/03/2015 בשעה 13:00.

עבודה   אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי   גב' היימן מיכל   מועד א : 22/02/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 22/02/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   כתיבה יוצרת   מר סמי ברדוגו   מועד א : 22/02/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 22/02/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   כתיבת תסריטים   גב' ויניק מיכל   מועד א : 22/02/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 22/02/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מחלוקות בכלכלה ובניהול   מר אבירם שריאל   מועד א : 18/03/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 18/03/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   התבוננות אינטגרטיבית במושג החרדה   ד"ר אורנה ראובן   מועד א : 22/03/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 22/03/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה   ד"ר אפריים דוידי   מועד א : 25/03/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 25/03/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   סדנת תרגום ספרדית עברית**   ד"ר טל גולדפיין   מועד א : 25/03/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 25/03/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   בין מיתוס לטקס: על מיתוסים שמאחורי ריטואלים וחגיגות   ד"ר נילי אריה-ספיר   מועד א : 13/04/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 13/04/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   ייצוגי ילדים במיתוסים עתיקים וחדשים   ד"ר מעין מזור   מועד א : 13/04/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 13/04/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   כמה זה שווה? על גלגולו של מושג הערך בהיסטוריה של המחשבה הכלכלית   מר יקותיאל שהם   מועד א : 13/04/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 13/04/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה של האדם   ד"ר תמי יגורי   מועד א : 13/04/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 13/04/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב   ד"ר אביב לבנת   מועד א : 16/04/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 16/04/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   יחסים בין-אישיים בקבוצה   גברת ליאור גול   מועד א : 19/04/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 19/04/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : 26/04/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 26/04/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   רוסיה הצארית של אמצע המאה ה-19 ביצירותיו של נ. גוגול   ד"ר מרינה ניזניק   מועד א : 26/04/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 26/04/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מבוא לפילוסופיה של המאה ה20: מודרניזם ופוסט מודרנים   ד"ר חיים דעואל לוסקי   מועד א : 03/05/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 03/05/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   כתיבה אקדמית**   ד"ר עילי ראונר   מועד א : 19/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 19/07/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   הערות שוליים: קריאות אינטרטקסטואליות א'   ד"ר דרור בורשטיין   מועד א : 27/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 27/07/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים**   ד"ר מיכל ארבל   מועד א : 27/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 27/07/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   הסינגולריות מתקרבת? כיצד הפכנו לפוסט הומניסטיים   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : 27/05/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 27/05/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנש   ד"ר תובל עתליה   מועד א : 27/05/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 27/05/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   פסיכואנליזה וסביבתה: הדהוד והבנייה**   ד"ר מנדלוביץ שלמה   מועד א : 27/05/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 27/05/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   "ספרד שבלב": מלחמת האזרחים הספרדית והדיה משני עברי האטלנטי   ד"ר בן-דוד ליאור   26/06/2015  09:00  24/07/2015  09:00 
בחינה   יסודות המשפט האזרחי: תשתית תיאורטית למשפט יישומי   עו"ד מתן גרינגר   29/06/2015  13:00  07/08/2015  09:00 
בחינה   פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים   ד"ר עופר נורדהיימר נור   03/07/2015  09:00  30/07/2015  09:00 
בחינה   ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים   ד"ר עידן שמעוני   07/07/2015  09:00  03/08/2015  09:00 
בחינה   מבוא לעיר ועירוניות   ד"ר רוני רצ'קובסקי   09/07/2015  09:00  06/08/2015  09:00 
בחינת בית   אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - חברה, כלכלה, מדע   ד"ר נועה גדי   מועד א : 29/06/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 01/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 27/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 29/07/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   יסודות בניתוח רטורי   ד"ר גליה ינושבסקי   מועד א : 29/06/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 01/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 28/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 30/07/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   מ- CERN לויקיפדיה: ידע בעידן הדיגיטאלי   מר גלרנטר ליאור   מועד א : 05/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 07/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 09/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/08/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   מושגי יסוד בפסיכואנליזה   מר רענן שניר   מועד א : 06/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 08/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 03/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 05/08/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   עלייתו של התאגיד המודרני   ד"ר חפץ שרון   מועד א : 12/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 14/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 10/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 12/08/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   מרכז אמריקה והקאריבים: אנשים, מקום ותרבות   ד"ר עתליה שרגאי   מועד א : 13/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 11/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 13/08/2015 בשעה 13:00.

בחינת בית   שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת   ד"ר בועז מילר   מועד א : 13/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 10/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 12/08/2015 בשעה 13:00.

עבודה   רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות ב   גב' ננה אריאל   מועד א : 21/06/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 21/06/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : 05/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 05/07/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   גיבורים שדים ומפלצות בסיפור העם העברי   ד"ר דוד רוטמן   מועד א : 20/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 20/07/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   החברה הישראלית והשואה: השנים הראשונות*   ד"ר שרון גבע   מועד א : 20/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 20/07/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   יידיש ואוונגרד במזרח אירופה בין מלחמות העולם   ד"ר אביב לבנת   מועד א : 20/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 20/07/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   שפות ללא גדרות   ד"ר טל גולדפיין   מועד א : 22/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 22/07/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   "השטן פה נלחם באלוהים, שדה הקרב הוא לבבותם של האנשים": "הריא   ד"ר מרינה ניזניק   מועד א : 23/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 23/07/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   לשחק בעידן הרשת: סוגיות יסוד בתרבות משחקי המחשב   גב' ניעה ארליך   מועד א : 23/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 23/07/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   סדנת תרגום ספרדית עברית**   ד"ר טל גולדפיין   מועד א : 29/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 29/07/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   כוחן של מילים - נאומי מופת   ד"ר מעין מזור   מועד א : 30/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 30/07/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה   ד"ר יובל גוז'נסקי   מועד א : 02/08/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 02/08/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיט   ד"ר חיים דעואל לוסקי   מועד א : 02/08/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 02/08/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו   ד"ר גד בן שפר   מועד א : 04/08/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 04/08/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מרחב בספרות ילדים ישראלית   ד"ר דרור בורשטיין   מועד א : 04/08/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 04/08/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה   ד"ר חנה לבנת   מועד א : 05/08/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 05/08/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   ארץ סיפורי הפרא: ספרות ילדים בעידן הפוסטמודרני   ד"ר עינת ברעם אשל   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 07/10/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   אתיקה בעסקים   מר יקותיאל שהם   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 07/10/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   דיאלוג, שיחה, משחקי שפה ושיח   ד"ר שי פרוגל   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 07/10/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 07/10/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה**   ד"ר ערן רולניק   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 07/10/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי   ד"ר איתן אורקיבי   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 07/10/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח