החוג לבלשנות

הקבצי החוג לבלשנות (מסגרת 627)

כל ההקבצים יכולים להיות גם הקבצים ללא סמינר.

הקבץ פרגמטיקה
הקבץ תחביר
הקבץ סמנטיקה
 

הקבץ פרגמטיקה - ללא סמינר

 

 

דרישות קדם      

מבוא לבלשנות + תרגיל 

2+2

------- 

יסודות הבלשנות התיאורטית +תרגיל

2+2

מבוא לבלשנות

מבוא לסמנטיקה

4

מבוא לבלשנות

ממשק לשוני - חוץ לשוני

מבוא לסמנטיקה

 

סה"כ: 16 ש"ס

 

 

הקבץ פונטיקה ופונולוגיה - ללא סמינר

   

דרישות קדם      

מבוא לבלשנות + תרגיל

2+2

------- 

פונטיקה

4

מבוא לבלשנות

פונולוגיה מתחילים

6

פונטיקה

פונטיקה אקוסטית או פונולוגיה של מילים שאולות

2

פונולוגיה מתחילים

 

סה"כ: 16 ש"ס

 

 

הקבץ תחביר - ללא סמינר

 

 

דרישת קדם

מבוא לבלשנות  

2

------------------

יסודות הבלשנות התיאורטית + תרגיל

2+2

מבוא לבלשנות

תחביר למתחילים

4+2

יסודות הבלשנות התיאורטית

מבוא לרכישת שפה

4

תחביר למתחילים

 

סה"כ: 16 ש"ס

 

 

הקבץ תחביר - עם סמינר

 

 

דרישת קדם

מבוא לבלשנות  

2

------------------

יסודות הבלשנות התיאורטית + תרגיל

2+2

מבוא לבלשנות

תחביר למתחילים

4+2

יסודות הבלשנות התיאורטית

תחביר למתקדמים: עיבוד תחבירי

4+2

תחביר למתחילים

סמינר/רפראט בתחביר

2

תחביר למתקדמים

 

סה"כ: 20 ש"ס

 

 


הקבץ סמנטיקה - עם סמינר

 

   

דרישות קדם

מבוא לבלשנות

 4 ש"ס

----------------

מבוא לסמנטיקה

 6 ש"ס

מבוא לבלשנות

יסודות הסמנטיקה הפורמלית

 6 ש"ס

מבוא לסמנטיקה

סמינר/רפראט בסמנטיקה               

 4 ש"ס

יסודות הסמנטיקה הפורמלית 

                               

  סה"כ: 20 ש"ס

 

 

הקבץ פסיכובלשנות ונוירובלשנות

 

 

דרישות קדם

מבוא לבלשנות

 2 ש"ס

----------------

יסודות הבלשנות התיאורטית + תרגיל

2+2 ש"ס

מבוא לבלשנות

פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים 

4+2 ש"ס

יסודות הבלשנות התיאורטית

נוירובלשנות: שפה ומוח               

 4 ש"ס

פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים 

                               

  סה"כ: 16 ש"ס

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח