החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

 

הקבצי החוג לגאוגרפיה (מסגרת 691)

הקבץ מס' 1 - ללא סמינריון

המבואות הם דרישת קדם לכל השיעורים

 שני מבואות (עד שלושה) לפי בחירה

6-8

ש"ס

שני  שיעורי יסוד (עד שלושה) מתחומי המבואות (לאחר סיומם)

4-6

ש"ס

שני  שיעורי בחירה מתחומי המבואות (לאחר סיומם)

4

ש"ס

סה"כ

16

ש"ס


הקבץ מס' 2 - כולל סמינריון

בו תיכתב עבודת פרוסמינריון (שנה ב') וסמינריון (שנה ג')

המבואות הם דרישת קדם לכל השיעורים

שני מבואות (עד שלושה) לפי בחירה

6-8

ש"ס

שני שיעורי יסוד (עד שלושה) מתחומי המבואות (לאחר סיומם)

4-6

ש"ס

שיעור בחירה מתחומי המבואות (לאחר סיומם)

2

ש"ס

פרוסמינריון )בתחום שבו נלמד שיעור מבוא)*

2

ש"ס

סמינריון (ד"ק: מבוא בתחום, פרו"ס ורצויים שיעורי יסוד ובחירה בתחום)

4

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

* משקל הפרו"ס בהקבץ זה יהיה כשל שיעור רגיל

 הערה: כל לימודי החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם נלמדים בבניין יד-אבנר.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח