החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

הקבצי החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה (מסגרת 622)

 1.     הקבץ מס' 1 - המזה"ת בעת החדישה
 2.     הקבץ מס' 2 - אפריקה בעת החדישה (מסגרת 693  

הקבץ מס' 1 - המזה"ת בעת החדישה:

מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדשה + תרגיל 6 ש"ס
בחירה באחד מן השיעורים שלהלן: 2 ש"ס
- מבוא לתולדות הערבים והאסלאם
- מבוא לדת ולתרבות האסלאם
- מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
שיעורי בחירה 8 ש"ס
16 ש"ס
סמינריון  4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס

הקבץ מס' 2 - אפריקה בעת החדישה (מסגרת 693)

משנה"ל תשע"א מספר ההקבץ שונה ל- 693

מבוא להיסטוריה של אפריקה + תרגיל בחקר אפריקה 6 ש"ס
שיעורי בחירה 10 ש"ס
16 ש"ס
סמינריון /פרוסמינריון 4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

שימו לב:
בכל הקורסים שיופיעו תחת הכותרת "טקסטים" דרושה ידיעת השפה הערבית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח