החוג ללימודי מזרח אסיה

הקבץ החוג ללימודי מזרח אסיה (מסגרת 687)

הקבץ זה ניתן לפתוח רק בסמסטר א'.

החוג מציע הקבץ ללא סמינריון בלבד.

התלמידים יכולים להרכיב לעצמם הקבץ בהיקף של 16 ש"ס משיעורי המבוא ומן השיעורים המונוגרפיים של החוג ללימודי מזרח אסיה (לא תרגילים ולא שפות).

בשיעורי הבחירה ניתן להשתתף רק לאחר סיום המבוא/ות.

התלמידים יכולים לבחור בכל שלושת שיעורי המבוא (כל שיעור 4 ש"ס):

מבוא לתולדות סין

מבוא לתולדות יפן

מבוא לתולדות הודו

או לחלופין בשיעור מבוא אחד או שניים. שיעורים מונוגרפיים שייבחרו הם בהמשך לשיעורי המבוא שנלמדו.
בשיעורי הבחירה ניתן להשתתף רק לאחר סיום המבוא/ות.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח