החוג לספרות

הקבצי החוג לספרות (מסגרת 680)

ההקבצים של החוג לספרות הם בהיקף של 16 ש"ס (ללא סמינריון) או של 20 ש"ס (כולל סמינריון).

הקבץ 1: ללא סמינריון (16 ש"ס)

מבוא לסיפורת - כולל הדרכה אישית או בלעדיה 2 - 4 ש"ס
(מומלץ להשתתף בהדרכה האישית)    
או מבוא לתורת הספרות - כולל תרגיל או בלעדיו (שנתי)
4 - 6 ש"ס
השלמת שיעורי בחירה באופן חופשי מתוך כלל הקורסים של החוג* 10-14 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס

*מומלץ להתאים את שיעורי הבחירה למבוא שנבחר: הדגש סיפורת, הדגש תיאוריה, הדגש ספרות עברית

הקבץ 2: כולל סמינריון (20 ש"ס)

מבוא לסיפורת - כולל הדרכה אישית או בלעדיה 2 - 4 ש"ס
(מומלץ להשתתף בהדרכה האישית)    
או מבוא לתורת הספרות - כולל תרגיל או בלעדיו (שנתי)
4 - 6 ש"ס
(מומלץ להשתתף בתרגיל)    
השלמת שיעורי בחירה באופן חופשי מתוך כלל הקורסים של החוג* 10-14 ש"ס
סמינריון שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט* 2-4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס

*מומלץ להתאים את שיעורי הבחירה למבוא שנבחר ולבחור סמינריון בהתאם להכשרה שהושגה במבוא ובשיעורי הבחירה.

ניתן ללמוד יותר ממבוא אחד. במקרה זה ייחשבו המבואות הנוספים כקורסי בחירה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח