החוג ללימודי צרפת - לא ייפתח בשנה"ל תשע"ה

 הקבצי החוג ללימודי צרפת

לא ניתן לפתוח את ההקבץ בשנה"ל תשע"ה.

תלמידים ממשיכים בהקבץ מוזמנים לפנות לייעוץ לפני הרישום לקורסים.

(מסגרת 625)

החוג ללימודי צרפת מציע שני מסלולים שונים:

א. מסלול משולב עברית וצרפתית

ב. מסלול בעברית בלבד

שני המסלולים עוסקים בתרבות הצרפתית על רבדיה השונים ועל תקופותיה השונות: היסטוריה ומוסדות של צרפת, פוליטיקה, ספרות, אמנויות, פילוסופיה ומרחבים לשוניים. חלק מהקורסים בוחנים סוגיות הקשורות ליחסי צרפת ישראל ויהדות צרפת (זהות לאומית, דת, זיכרון ומורשת).

 
א. מסלול משולב עברית וצרפתית 

במסגרת זו נלמדים הקורסים בעברית ובצרפתית. תלמידי שנה א' יוכלו לבחור בין 4 ש"ס מבואות בעברית או 4 ש"ס מבואות בצרפתית + 4 ש"ס מיומנויות כתיבה. בשנה ב' שיעורי בחירה: 4 שיעורים, כאשר אחד לפחות חייב להיות בצרפתית. סמינר עפ"י בחירתו של התלמיד (ניתן לקחת סמינר בצרפתית ולהגיש עבודה בעברית).

מבנה הלימודים שנה א'

שיעורי חובה:

מבוא לתרבות צרפת א' ו-ב' (סמס' א' ו-ב') בעברית

4 ש"ס

צרפתית מיומנויות שפה 1 (סמס' א')

4 ש"ס

סה"כ 8 ש"ס 

או:

הרומן הצרפתי א' ו-ב' (סמס' א' ו-ב') בצרפתית

4 ש"ס

צרפתית מיומנויות שפה 1 (סמס' א')

4 ש"ס

סה"כ 8 ש"ס 
 

 

 

שנים ב' ו-ג'

שיעורי בחירה (בצרפתית או בעברית)

8 ש"ס

סמינריון שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

שיעורים בשפה העברית - ראה החוג לצרפתית http://humanities.tau.ac.il/yedion/13-14/groups/french/course

 

ב. מסלול בעברית בלבד

במסגרת זו כל הקורסים ניתנים בשפה העברית. מסלול זה פתוח בפני סטודנטים ללא כל ידע בשפה.

מבנה הלימודים שנה א'

שיעורי חובה:

מבוא לתרבות צרפת א' ו-ב' (סמס' א' ו-ב')

4 ש"ס

הגות צרפתית בת ימינו 2 ש"ס
מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת 2 ש"ס
סה"כ 8 ש"ס 

שנים ב' ו-ג'

שיעורי בחירה

8 ש"ס

סמינריון שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

 

שיעורים בשפה העברית - ראה החוג לצרפתית http://humanities.tau.ac.il/yedion/13-14/groups/french/course

 

  
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח