החוג ללימודי הערבית והאסלאם

הקבצי החוג ללימודי הערבית והאסלאם (מסגרת 623) 

נדרשת ידיעת השפה הערבית ברמת בגרות, 4 יח"ל לפחות.

הקבץ ללא סמינריון 

קוים מאפיינים בספרות הקלאסית

2 ש"ס

תרגיל נלווה לנ"ל

2 ש"ס

מבוא לספרות ערבית מודרנית

2 ש"ס

דקדוק א'

4 ש"ס

הסיפורת הערבית המודרנית

2 ש"ס

קוראן ופרשנות

4 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

תלמידים המעוניינים בהקבץ עם סמינריון חייבים לעמוד בבחינת כניסה ובשיעורי מיומנויות שיקבעו על-פי בחינה זו.

הקבץ עם סמינריון

קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

2 ש"ס

מבוא לספרות ערבית מודרנית

2 ש"ס

ז'אנרים ספרותיים קלאסיים

2 ש"ס

דקדוק ב'

4 ש"ס

הסיפורת הערבית המודרנית

2 ש"ס

קוראן ופרשנות

4 ש"ס

סמינריון, שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח