פירוט הקורסים

קורסי תכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שיעורי תכנית המצטיינים

שיעורי ליבה

שיעורים ייחודיים למצטיינים-שנה א' חובה (מסגרת 222)

0662510001 - כתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'סדנהה'14:00–16:00רוזנברג212
ד"ר עילי ראונרסמסטר ב'סדנהה'14:00–16:00רוזנברג212
**הקורס יינתן פעם בשבועיים
0662510101 - כתיבת תסריטים (תאריך בחינה)
גב' ויניק מיכלסמסטר א'סדנהא'10:00–12:00גילמן262

שיעורים ייחודיים למצטיינים - שנה ב' חובה (מסגרת 222)

0662512001 - כתיבה יוצרת (תאריך בחינה)
מר סמי ברדוגוסמסטר א'סדנהה'14:00–16:00רוזנברג209
0662520001 - קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים** (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'ק"מד'16:00–18:00רוזנברג107
ד"ר מיכל ארבלסמסטר ב'ק"מד'16:00–18:00רוזנברג107
**הקורס יתקיים פעם בשבועיים

שיעורים ייחודיים למצטיינים - חובה לשנה ג' (מסגרת 222)

0662530201 - אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי (תאריך בחינה)
גב' היימן מיכלסמסטר א'סדנהב'14:00–16:00מכסיקו208
0662530001 - הערות שוליים: קריאות אינטרטקסטואליות א' (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'סדנהא'12:00–14:00גילמן262
0662530101 - רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות ב (תאריך בחינה)
גב' ננה אריאלסמסטר ב'סדנהא'10:00–12:00גילמןא319

קורסי מאגר לתכנית המצטיינים (מסגרת 333)

מהפקולטה למדעי הרוח

מהחוג לארכיאולוגיה

0671100101 - הארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
פרופ' יובל גורןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
**או
0671100102 - הארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן220

מהחוג להיסטוריה כללית

0621168501 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן305
0621168502 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן305
0621168503 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן307

או

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן306
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן304
ד"ר נמרוד טלסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמן304
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן305
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00גילמן305
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן305
0621118501 - היסטוריה אינטלקטואלית של אירופה 1900-1500 (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

מהחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

0622100201 - מבוא לתולדות הערבים והאסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מהחוג להיסטוריה של עם ישראל

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00קרטר203
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00קרטר203

מהמכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

מהחוג ללימודי התרבות העברית

0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
0690161301 - מבוא להגות יהודית של ימה"ב** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב001
0690170101 - מבוא לתורת הסוד (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן282
0690120101 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001

מהחוג ללימודי מזרח אסיה

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
**או
0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאולסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
**או
0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

מהתכנית ללימודי נשים ומגדר

0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב001
**או
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מהחוג לספרות

0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' חנה נוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב001
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן282

מהחוג לפילוסופיה

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**או
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618105902 - מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מהחוג ללימודי הערבית והאסלאם

0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג001

מהחוג ללימודים קלאסיים

0672110201 - מבוא לספרות היוונית הקלאסית (תאריך בחינה)
מר אייל ניסניסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00דן-דוד207

או

0672120201 - מבוא לספרות רומית (תאריך בחינה)
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן279

מביה"ס לאדריכלות

0881350301 - תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו (תאריך בחינה)
פרופ' בר-אור אמנוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00קיקואין01

מהפקולטה לאמנויות

מהתכנית הרב-תחומית באמנויות

0861121001 - פרקים בתולדות תרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861158901 - האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס (תאריך בחינה)
ד"ר שטרן אפרתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00קיקואין01
0861110601 - מבוא לשפת התאטרון (תאריך בחינה)
ד"ר מלכא ליאורהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקוא206
0861110701 - מבוא לשפת הקולנוע ** (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט

מהחוג לקולנוע

0851652401 - מבוא לתיאוריות קולנועיות (תאריך בחינה)
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט

מביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה

0845200101 - תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' גרובר פרידלנדר מיכלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ביה"ס למוזיקהמ014

מהחוג לתולדות האמנות

0821150901 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שוסטרמן רבקהסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861159001 - האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו ** (תאריך בחינה)
ד"ר שטרן אפרתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00מכסיקו210
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח