כללי

התכנית מיועדת לקבוצה נבחרת ומצומצמת של תלמידים בעלי עניין בהיבטים מגוונים של הגות ומחקר התרבות, והיא מבטאת את שאיפת האוניברסיטה לקידום מצוינות ולטיפוח מסגרות  בין-תחומיות ורב-תחומיות. זוהי  תכנית לימודים תלת-שנתית מלאה,  המבוססת על היצע רחב ומגוון של קורסים מהדיסציפלינות השונות בשתי פקולטות: הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה לאמנויות.  תכנית המצטיינים מעניקה תואר בוגר אוניברסיטה בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח (הפקולטה למדעי הרוח) ובתכנית הרב-תחומית באמנויות (הפקולטה לאמנויות).

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח