הקבץ אירופה המודרנית - רוסיה ומזרח אירופה

(מסגרת  307)

  אחראית: ד"ר איריס רחמימוב
  יועצת: ד"ר דינה מויאל

אירופה של שנות האלפיים היא ה'עולם החדש', המפתיע, מתגוון ומתעצב מחדש. הקבץ זה נועד לאפשר לתלמידים היכרות עם מקורותיה ויסודותיה של התרבות וההיסטוריה  האירופאית. עושרה של תרבות אירופה והתהפוכות ההיסטוריות שידעה היבשת חרגו הרבה אל מעבר לגבולותיה הגיאוגרפיים. הגותם של אינטלקטואלים אירופאים, היצירה האמנותית, האדריכלות, דפוסי הארגון הפוליטיים והכלכליים, צמיחתם של זרמים מחשבתיים ואידיאולוגיות פוליטיות, מגמות של ריאקציה דתית מול נטיות של חילון, מלחמות, עימותים פוליטיים, המצאות וגילויים מדעיים, מבני שפה והתפתחותם של דפוסים מנטליים – כל אלו טבעו חותם בחברה ובתרבות האנושית בכללה. 

תחום לימודי אירופה מורכב משני הקבצים: א. מערב ומרכז אירופה ב. רוסיה ומזרח אירופה. כל אחד מההקבצים הוא בינתחומי ומאפשר התמקדות באחד מהמרכזים האירופאיים הגיאו-פוליטיים והתרבותיים. על התלמיד/ה לבחור אחד מההקבצים (פירוט בהמשך).

 הקבץ  לימודי רוסיה ומזרח אירופה

לימודי הקבץ זה מתמקדים ברוסיה, במרחב הלשוני הסלאבי ובאזורי אגן הדנובה.  אזור זה משתרע על השטח הענק מהרי הקרפטים והים הבלטי במערב ועד לחופי האוקיינוס השקט במזרח. באזור זה התקיימו במשך מאות שנים שתי אימפריות ותיקות וחשובות, רוסיה והמונרכיה ההבסבורגית, ובתוכן התרחשו מפגשים תרבותיים מרתקים בין מזרח ומערב, צפון ודרום. אירועים מעצבים בתולדות אירופה—כגון המהפכה הרוסית בשנת 1917 ושואת היהודים—התרחשו בחלקה המזרחי של היבשת. שם גם התגוררו רובם המכריע של יהודי העולם עד למאה העשרים. סיפורה המרתק של רוסיה בין אירופה לבין אסיה, ואופייה הרב לאומי המורכב, הפכו את התחבטויות הזהות של תושביה, לאחת הסוגיות המאלפות בהיסטוריה אירופית מודרנית.  הבחירה הרשמית בזהות האירופאית, שנעשתה עוד בתחילת המאה ה-18, הביאה להתפתחותה של תרבות עשירה וייחודית, והביאה לעולם ענקי ספרות כמו דוסטויבסקי וטולסטוי. התרבות הרוסית האירופאית—על מורכבותה ותחכומה—דירבנה את פעילותם של כמה מגדולי יוצרי התיאטרון, המוזיקה והקולנוע המודרניים. עלייתה והתפרקותה של ברית המועצות כמדינה הקומוניסטית הראשונה הפכו לגורם מכריע לא רק בהיסטוריה הרוסית אלא גם בתולדות מדינות מזרח אירופה במאה ה-20 ובראשית המאה העשרים ואחת. ההיסטוריה והתרבות של מדינות אלו מהווים נדבך חשוב בלימודי המסלול.

מבנה מסלול הלימודים:

  

שיעורי חובה

8 ש"ס

שיעורי בחירה*

8 ש"ס

סה"כ המסלול ללא סמינריון

16 ש"ס

סמינריון

4 ש"ס

 סה"כ המסלול כולל סמינריון או רפראט

20 ש"ס

* אם הסמיריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.

*ניתן לכלול את לימודי שפות: רוסית, צ'כית, יידיש למתקדמים בלבד.

ישוקללו רק 4 ש"ס מרמת המתקדמים (מתוך 8 ש"ס)

לימודי שפה זרה שניה ברמת "פטור" בחוג הלימודים השני לא יוכרו במסגרת לימודי ההקבץ.

 לקורסים לחצו כאן.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח