הקבץ ניהול עם שאר רוח

(מסגרת 122)
אחראי: מר יקותיאל שוהם


הקבץ הלימודים "ניהול בשאר רוח" נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד וכלים להבנת תהליכים בעולם הניהולי, העסקי והארגוני, ועל אופן יישומם במערכות החברה, הכלכלה, הטכנולוגיה והפוליטיקה. בצד קורסי ניהול מובהקים כמשפט עסקי, מימון פירמות והתנהגות ארגונית והתנהגות צרכנים - יבחנו גם היבטים חברתיים ותרבותיים כשיקולי איכות סביבה, אתיקה בעסקים, תקשורת עסקית, גלובליזציה וצדק חברתי.

שילוב לימודי "ניהול בשאר רוח" יחד עם הקבצים אחרים בתכנית הרב-תחומית, מעניק ערך מוסף הן ללימודים האקדמיים והן להשתלבות בשוק העבודה המודרני. ל'ארגז הכלים' שתלמידי מדעי הרוח רוכשים בלימודיהם, הכולל חשיבה ביקורתית, חשיבה אנליטית, הצגת נושא בכתב ובעל-פה ועוד, נוספת היכרות בסיסית עם העולם הניהולי, העסקי והארגוני.

חשוב לציין: החוג לניהול אינו מתחייב להכיר בכל קורס שנלמד במסגרת זו, במקרה וסטודנט שבחר ללמוד את  ההקבץ יהא מעוניין לעבור ללימודים מלאים בחוג לניהול.

מבנה ההקבץ הינו כדלקמן:

שיעורי חובה 4 ש"ס
שיעורי ליבה 4 ש"ס
שיעורי בחירה 8/10 ש"ס
סה"כ הקבץ ללא סמינריון                         16ש"ס
סמינריון או רפראט *  2/4 ש"ס
סה"כ הקבץ כולל  סמינריון או רפראט      20 ש"ס

 

* במידה והסמינריון הינו בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים קורס בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע הקורסים הקיים בהקבץ.

לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח