הקבץ לימודי סביבה - מאידיאולוגיה לאקולוגיה

(מסגרת 210)

אחראית: ד"ר רוני הירש-רצ'קובסקי

שינויים סביבתיים נמצאים היום במרכז השיח הציבורי והאקדמי. הקבץ לימודי סביבה מהווה ניסיון לפתוח בפני הסטודנטים שער חשיבתי-תודעתי כולל, אל תוך מערכת יחסי הגומלין שבין האדם וסביבתו. מדובר בתכנית אקדמית שעוצבה מתוך ראייה רחבה המכירה בשינויים הסביבתיים החלים בעולמינו והשפעתם הישירה על חיינו. הקורסים שבהקבץ יעסקו בהבנת נושא הסביבה מהיבטיו השונים. הסטודנטים יערכו היכרות עם חקר הפרקטיקות השונות, ומשמעותה של סביבה החל מההיבט האקולוגי, והפיזי ועד להיבט המוסרי. קורסים בגיאוגרפיה, פילוסופיה, בתכנון סביבתי, באקולוגיה יישומית, במדעי החברה, בגיאולוגיה, באדריכלות, ועוד, יציגו היבטים שונים של הסביבה, מעבר לאלו המוכרים בדרך כלל בקרב הציבור. התכנית כוללת התייחסות להיבטים של הסביבה, בעבר, בהווה, ובעתיד (צדק סביבתי, קיימות עירונית, תכנון קיימות וזכויות אדם). התכנית תדגיש את הצורך בכלים בין תחומיים לשם הבנת נושאים סביבתיים ולצורך מציאת פתרון לבעיות סביבה קיומיות. דגש מיוחד יושם בשנה הקרובה על הסביבה העירונית - מרחב המגורים של למעלה ממחצית אוכלוסיית העולם. העיר תיבחן מבעד לנקודות מבט שונות - היסטורית, ספרותית, סוציולוגית, גיאוגרפית ועוד. ההקבץ במלואו פורש בפני תלמידיו תמונה עשירה ורחבה של יחסי הגומלין בין האדם, הסביבה הבנויה והטבע.

* לא ניתן לשלב את ההקבץ עם החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם/ הקבץ גיאוגרפיה.

 

מבנה ההקבץ:

שיעורי חובה

6

ש"ס

שיעורי בחירה

10

ש"ס

סמינריון

4

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס *

 

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.
תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

ניתן להשתתף בהקבץ ללא סמינריון.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח