קורסי לימודים אמריקניים

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודים אמריקניים (מסגרת 306)

שיעור חובה:

התרגילים - לא חובה.

אי אפשר ללמוד תרגיל ללא מבוא

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture (תאריך בחינה)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00ווב001
0626116001 - תרגיל כתיבה - תרבות אמריקה (תאריך בחינה)
מר קית הריססמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג205
0626116002 - תרגיל כתיבה - תרבות אמריקה (תאריך בחינה)
גב' רוני גיאסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג212
0626116003 - תרגיל כתיבה - תרבות אמריקה (תאריך בחינה)
גב' יערה נוטעסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג104

בחר אחד מהשיעורים והתרגילים הבאים:

0621198701 - מבוא לתולדות ארצות הברית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0626168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן278
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן278
0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306

שיעורי בחירה

הדגש ספרותי:

0608100301 - תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0662118601 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662201001 - מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0662205401 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - חברה, כלכלה, מדע (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662208801 - עלייתו של התאגיד המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
0677125501 - יהודי ארה"ב במאה ה-20: ציונות, השתלבות, פוליטיקה ותרבות (תאריך בחינה)
פרופ' מתיו סילברסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג205

מהחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

0626227301 - גותיקה אמריקנית The American Gothic (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מאוררסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב103
0626235101 - ספרות אמריקנית של המאה ה-20 20th Century American Fiction (תאריך בחינה)
גב' דלית אלפרוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב103
0626235201 - בשערי גן עדן: עליתו וקריסתו של העולום האמריקני (1945-1980) A (תאריך בחינה)
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב103
0626235501 - ספרות אפריקנית אמריקנית African-American Literature (תאריך בחינה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב103
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב102
0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture (תאריך בחינה)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00ווב001
0626168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן278
0626225401 - ספרות אינדיאנית-אמריקנית Native American Literatures (תאריך בחינה)
גב' דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0626233601 - ספרות אמריקנית בת זמננו Contemporary American Fiction (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מאוררסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג002
0626235401 - סופרים מהגרים בארה"ב של היום Migration Writers in Contempora (תאריך בחינה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב103
0626235801 - סיפורת בעידן דיגיטלי Narrative in the Digital Age (תאריך בחינה)
מר שון עדריסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן307
0626234901 - הדרום האמריקני American South (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00ווב103
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00ווב103
0626235901 - מהשטעטל לאמריקה ובחזרה: שלום עליכם, יעקב גלאטשטיין ויצחק בשב (תאריך בחינה)
ד"ר מתן חרמוניסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג106

סמינריונים בהדגש ספרותי

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0626312401 - הרומן האמריקנית המודרניסטי The Modernist American Novel (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג103
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג103

קורסים בהדגש היסטורי

0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0662115601 - מבוא לפילוסופיה של המאה ה20: מודרניזם ופוסט מודרנים (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662176101 - מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0662116001 - כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
**אין צורך בידיעת השפה
0662118601 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662119001 - תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326
0621198701 - מבוא לתולדות ארצות הברית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621107901 - ארה"ב ממלחמת האזרחים עד המלחמה הקרה (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0662205401 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - חברה, כלכלה, מדע (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662208801 - עלייתו של התאגיד המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
0662176201 - שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר בועז מילרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0621198701 - מבוא לתולדות ארצות הברית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621107901 - ארה"ב ממלחמת האזרחים עד המלחמה הקרה (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307

קורסי בחירה מפקולטות אחרות

לתלמידי שנים ב'-ג' - ניתן לבחור קורס אחד בלבד

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
**שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות
1041352901 - אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" (תאריך בחינה)
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תה'16:00–19:00נפתלי204
1031368701 - פוליטיקה וחוק נפגשים-בית המשפט העליון האמריקאי (תאריך בחינה)
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי207
1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי107
0811213701 - מבוא לתאטרון המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00קיקואין01
0851619101 - תמתיקה ורטוריקה בקולנוע המוקדם של מרטין סקורסזה (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851616701 - קולנוע אמריקאי עכשווי (תאריך בחינה)
מר דבורה ארזסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו210
0851620301 - נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה האמריקניים (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00קיקואין01
0851668201 - הדרמה האיכותית בטלוויזיה האמריקנית (תאריך בחינה)
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00קיקואין01

סמינריונים בהדגש היסטורי

לפני הרישום יש לברר את תנאי הקדם.

בחוג להיסטוריה ד"ק: "חברה, משטר ותרבות בארה"ב

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0662312101 - הסינגולריות מתקרבת? כיצד הפכנו לפוסט הומניסטיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן304
0621324401 - העבדות באמריקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן449
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן304
0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אקירוב

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח