קורסי לימודי נשים ומגדר

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי נשים ומגדר (מסגרת 315)

**תלמידי התכנית ללימודי נשים מגדר לא יכולים לבחור בהקבץ זה

קורסי חובה - בשנה א' יש לבחור 2 מהקורסים הבאים:

כל קורס שלא נבחר כקורס חובה יכול להילמד כקורס בחירה.

קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608100301 - תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב001
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי210
0608114401 - מגדר והיסטוריה מודרנית במערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורסי בחירה לפי הדגשים

הדגש מדעי רוח

קורסים בהדגש היסטורי

0690222601 - ייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות,נשים חכמות ומלכות (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג001
0687242401 - "נצחון לאם" - אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה, פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
0690293901 - מיניות ומאגיה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג104
0687242001 - נשים מגדר ומיניות בסין- בין הסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0690222701 - אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג205
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן279
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן279
0690293701 - מעמד האישה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג105
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג001
0608360101 - נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב105
0677203601 - נשים יהודיות ונוצריות חדשות בספרד בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג107
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0621110201 - עולמה של האשה ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר איילת פארסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0677112601 - נשים ביישוב ובישראל הצעירה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0608114401 - מגדר והיסטוריה מודרנית במערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמינריונים

0680410101 - נשים נודדות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן304
0622323201 - הגוף האנושי בחברות מוסלמיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן497
0607540501 - תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג103

קורסים בהדגש ספרותי ותרבותי

0690222601 - ייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות,נשים חכמות ומלכות (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג001
0680323501 - מיתוס, גוף ושפה בספרות גרמנית מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בן חוריןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307
0625621601 - קולות נשיים בספרות הצרפתית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00ווב102
0680311601 - פסיכואנליזה, מגדר וספרות: תיאוריות ופרשנות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0608304001 - פאם פאטאל- הפתיינית הקטלנית בפולקלור ובספרות (תאריך בחינה)
ד"ר יעל רנןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן281
0680300801 - אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
0625625801 - מפלצות ומשמעותן בספרות הרנסנס (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן305
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0608360101 - נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב105
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג001
0608311901 - בנות ואבות במיתוס ובאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר יעל רנןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן326
0625625401 - הרומן הליברטיני: ייצוגי המיניות בספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג205
0607540401 - בעלות ערך: נשים וכלכלה בין אקדמיה לפעולה * (תאריך בחינה)
גב' חסון יעל
גב' וייל לביא הדס
סמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב105
**הקורס מוצע לתלמידי תואר שני ותואר ראשון בשנה ג'.

סמינריונים

0680410101 - נשים נודדות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן304
0626305201 - רומן החניכה הנשי Female Coming of Age (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מלאת שמירסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב501
0607540501 - תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג103

קורסים בהדגש תיאוריה ופילוסופיה

0680313901 - קוויריות: מבוא ביקורתי (תאריך בחינה)
מר ניר קדםסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג205
**לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזמים ותיאוריה קווירית:
**סוגיות במגדר ובמיניות" בשנה"ל תשע"ב
**ולמי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי" 0608330101
0687242401 - "נצחון לאם" - אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה, פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
0680311601 - פסיכואנליזה, מגדר וספרות: תיאוריות ופרשנות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0687242001 - נשים מגדר ומיניות בסין- בין הסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב001
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג001
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0607540401 - בעלות ערך: נשים וכלכלה בין אקדמיה לפעולה * (תאריך בחינה)
גב' חסון יעל
גב' וייל לביא הדס
סמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב105
**הקורס מוצע לתלמידי תואר שני ותואר ראשון בשנה ג'.

סמינריונים

0680410101 - נשים נודדות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן304
0608420201 - היווצרותו של העצמי המודרני: היסטוריה, פסיכולוגיה ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00רוזנברג105
**סגור למי שהשתתפו בקורס משיגעון עד פרוזק 0608420001
0608420101 - מגדר ומיניות: נשים, גברים וילדים באירופה בעידן המודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן262

קורסים בהדגש לימודי חברה

0690222601 - ייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות,נשים חכמות ומלכות (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג001
0687242401 - "נצחון לאם" - אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה, פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
0690293901 - מיניות ומאגיה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג104
0662115401 - צדק חברתי ו(אי) שוויון בראי מאבקים חברתיים בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0687242001 - נשים מגדר ומיניות בסין- בין הסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0690222701 - אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג205
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן279
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן279
0608360101 - נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב105
0677203601 - נשים יהודיות ונוצריות חדשות בספרד בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג107
0690293701 - מעמד האישה בימי בית שני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג105
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0687218501 - חברה ומשפחה ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0677112601 - נשים ביישוב ובישראל הצעירה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282

סמינריונים

0680410101 - נשים נודדות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן304
0622323201 - הגוף האנושי בחברות מוסלמיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן497
0607540501 - תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג103
0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן304
0608420101 - מגדר ומיניות: נשים, גברים וילדים באירופה בעידן המודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן262
**סגור למי שהשתתפו בקורס: משיגעון עד פרוזק" 0608420001

קורסים בהדגש אמנויות

0687219301 - כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיו (תאריך בחינה)
גב' אסנת אלכבירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

סמינריונים

0608410201 - גברת מג'ונדרת: הפוליטיקה המינית של מיתוס היופי** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן262

קורסים מפקולטות אחרות

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
0851617601 - האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב (תאריך בחינה)
ד"ר פוספלד כהן אוריתסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו209
0821615001 - ארוס והפוליס: מגדר באמנות העולם הקלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר שדה נאוהסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00מכסיקו120
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי210
0851620301 - נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה האמריקניים (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00קיקואין01
1071232801 - "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי201
**דרישת קדם: "מבוא לפסיכולוגיה " או לימוד פרקים: 2, 7,
** 19-18 וכן אפנדיקס 3 בספר:
** Introduction to Psychology, Atkinson et. al.

בחירה מהפקולטה למשפטים

**המשתתפים בקורסי משפטים כפופים לנהלי הפקולטה. שימו לב לד"ק
**בקורסי הפק' למשפטים (1141) יש הקפדה על ציון טווח בין 77-81
1411117001 - פמיניזם ומשפט (תאריך בחינה)
פרופ' בילסקי ליאורהסמסטר ב'שיעורה'15:00–17:30טרובוביץ301
1411113001 - משפט, חברה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר ב'שיעורג'15:00–17:30טרובוביץ301
1411211910 - דיני משפחה (תאריך בחינה)
ד"ר הקר דפנהסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
ד"ר הקר דפנהסמסטר א'שיעורה'08:30–10:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
1411211911 - משפחה-קב' א' (תאריך בחינה)
גב' ליברזון רוניסמסטר א'תרגילה'13:15–14:45טרובוביץ203
1411652301 - זנות וסחר בנשים בראי המשפט והחברה (תאריך בחינה)
גב' לבנקרון נעמיסמסטר ב'שיעורד'15:00–16:30טרובוביץ204
0607540401 - בעלות ערך: נשים וכלכלה בין אקדמיה לפעולה * (תאריך בחינה)
גב' חסון יעל
גב' וייל לביא הדס
סמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב105
**הקורס מוצע לתלמידי תואר שני ותואר ראשון בשנה ג'.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח