קורסי תולדות המאה העשרים

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תולדות המאה העשרים (מסגרת 321)

קורסי חובה - 4 ש"ס

**אחד משו"ת הבאים יהווה דרישת קדם לסמינריון בחוג להיסטוריה
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן306
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן305
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00גילמן305
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן305

קורסי ליבה

קורסים אלה יכולים להחשב גם כשיעורי בחירה

0662118601 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662205401 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - חברה, כלכלה, מדע (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

מהחוג להיסטוריה

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0621168801 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שו"תה'10:00–14:00גילמן306
0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306

מהחוג להיסטוריה של עם ישראל

קורסים אלה יכולים להחשב גם כשיעורי בחירה

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00קרטר203
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00קרטר203

מהחוג להיסטוריה של המזה"ת

קורסים אלה יכולים להחשב גם כשיעורי בחירה

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622101001 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00גילמן361
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן280
0622101002 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00גילמן456
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00גילמן456
0622101003 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן455
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן455
0622101004 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג209
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג209
0622101005 - תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00גילמן455
0622910201 - מבוא להיסטוריה של אפריקה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן326

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0662119001 - תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326
0662115601 - מבוא לפילוסופיה של המאה ה20: מודרניזם ופוסט מודרנים (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0662176101 - מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662208801 - עלייתו של התאגיד המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
0662176201 - שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר בועז מילרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0662208901 - "ספרד שבלב": מלחמת האזרחים הספרדית והדיה משני עברי האטלנטי (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

שיעורי בחירה מהחוג להיסטוריה של ע"י

0677123801 - ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1939-1918 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן282
0677123901 - ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1948-1939 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן282

שיעורי בחירה מהחוג להיסטוריה של המזה"ת

לתלמידי שנים ב'-ג'

0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמןא319
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן362
0622211001 - שבט, שבטיות ומדינה מודרנית במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן362
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן362
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן279
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן279

שיעורי בחירה מהחוג להיסטוריה כללית

בחירה מהחוג לספרות

0680208301 - הסיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל בלאושטייןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278

בחירה מלימודי נשים ומגדר

0608100301 - תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב001
0608114401 - מגדר והיסטוריה מודרנית במערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

בחירה מהחוג ללימודי מזרח אסיה**

**ד"ק: מבוא מתאים בתחום
0687240901 - מרחב וחברה בסין העכשווית (תאריך בחינה)
מר דרור קוכןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
0687218501 - חברה ומשפחה ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0687240901 - מרחב וחברה בסין העכשווית (תאריך בחינה)
מר דרור קוכןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
0687216801 - "על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסין (תאריך בחינה)
גב' בינה- פולק אביטלסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277
0687242501 - חברה ודת ביפן המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ארז יוסקוביץסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן280
0687208901 - ספרות סינית בהקשר עולמי (תאריך בחינה)
ד"ר מרק גמזהסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0687241601 - תרבות ומוסיקה עכשווית בסין (תאריך בחינה)
מר עדיאל פורטוגליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0687213001 - הודו בעיניים מערביות (תאריך בחינה)
ד"ר חן למפרטסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
0687211601 - היסטוריה ותרבות בקוריאה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279

בחירה מחוגים שונים בפקולטה למדעי הרוח

0691228901 - טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"תא'18:00–20:00יד אבנר 115
0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג001
***הקורס מתנהל בשפה הערבית

קורסים מפקולטות אחרות (לתלמידי שנה ג' בלבד)

לתלמידי שנה ב'-ג' - לאחר השלמת שיעורי החובה, ניתן לבחור

אחד בלבד

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי101
1031100206 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' פלד יואבסמסטר ב'שיעורא'11:00–14:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1031100203 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' סקר רזסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי205
1031100205 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' כהן רותםסמסטר א'תרגילב'16:00–17:00נפתלי205
0821150901 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שוסטרמן רבקהסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821162201 - ***מבוא לאמנות עכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר מיימון ורדסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
1031369301 - מרקס, קיינס ופרידמן: מהמהפכה התעשייתית למשבר האשראי (תאריך בחינה)
פרופ' פלד יואבסמסטר א'שיעורא'15:00–18:00נפתלי103
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' שנהב יהודהסמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101
1041310001 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' שמיר רונןסמסטר א'שיעורד'10:00–13:00נפתלי201
1041310002 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
גב' חקלאי חןסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי206
1041310003 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
מר פדר אילסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי205

מהחוג לקולנוע

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות לתואר

0851617601 - האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב (תאריך בחינה)
ד"ר פוספלד כהן אוריתסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו209
0851652901 - מבוא לתולדות הקולנוע-א' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851653001 - מבוא לתולדות הקולנוע-ב' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851661601 - מבוא לקולנוע בן זמננו א' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורד'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851664801 - מבוא לקולנוע בן זמננו ב' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר ב'שיעורד'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0811220201 - מבוא לתאטרון יהודי עברי*** (תאריך בחינה)
פרופ' קינר גדסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00מכסיקו213
0811213701 - מבוא לתאטרון המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00קיקואין01
0861158601 - זרמים בביקורת המאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00קיקואין01
0821162001 - מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר שבי אורליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
1411310701 - משפט עברי: הציונות ומדינת ישראל- הלכה והגות (תאריך בחינה)
פרופ' אדרעי אריהסמסטר א'שיעורב'10:30–12:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' אדרעי אריהסמסטר א'שיעורג'10:30–12:00טרובוביץ209 - אולם קפלון

מהפקולטה לאמנויות

0821162201 - ***מבוא לאמנות עכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר מיימון ורדסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט

סמינריונים מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

**לפני הרישום יש לברר דרישות קדם

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0662310501 - אתיקה בעסקים (תאריך הגשת עבודה)
מר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן262
0662310201 - קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ערן רולניק סמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן304

סמינריונים מהחוג להיסטוריה כללית

ד"ק לסמינריון: שו"ת או מבוא במאה ה-20

ד"ק לסמינריון באמריקה-שו"ת או מבוא בארה"ב או אמל"ט

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0621269701 - המהפכה הצרפתית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00דן-דוד101
0621328101 - היסטוריה גלובאלית של מלחה"ע השנייה: היסטוריה ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן455
0621327901 - "ein platz an der sonne" -מקום בשמש: קולוניאליזם גרמני I (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יואכים וורמבולדסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמןא317
ד"ר יואכים וורמבולדסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא317
0621328201 - מודרניות, מהפכה וטוטליטריזם: המשטר הסטליניסטי ברוסיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמןא317
ד"ר דינה מויאלסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא362
0621336901 - נוסעים-כותבים לטינו-אמריקנים: מבוליבר ועד צ'ה גווארה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמןא361
0621327201 - המלחמה הגדולה 101 שנים אחרי: מלחה"ע ה-1, מודרניות וזיכרון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן455

סמינריונים ופרו"ס מהחוג להיסטוריה של המזה"ת

שימו לב - בפרו"ס/סמינרים של החוג למזה"ת

קיימת בחינה בנוסף לעבודה

לפני הרישום, יש לודא דרישות קדם

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0622220701 - איראן בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'פרו"סג'10:00–12:00גילמןא317
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'פרו"סה'10:00–12:00גילמןא317
0622921701 - קרן אפריקה והמזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אקירוב
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00גילמן455
0622322201 - דור שלם דורש שינוי - צעירים ומהפכות במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן450
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן450

סמינרים מהחוג לספרות - לפני הרישום יש לברר דרישות קדם

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0680406101 - ספרות דור תש"ח (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג211
0680410001 - ראשיתה של השירה הישראלית: לאה גולדברג, נתן אלתרמן, ואחרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמןא362
0680404601 - מחזאים אמריקניים: פואטיקה והיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל לבואסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
פרופ' יעל לבואסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן455
0680410101 - נשים נודדות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן304

מלימודי נשים ומגדר

**לפני הרישום יש לברר דרישות קדם

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0608410201 - גברת מג'ונדרת: הפוליטיקה המינית של מיתוס היופי** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן262
**דרישת קדם: "מבוא לפילו' פמיניסטית" או "בין המינים".

מהחוג להיסטוריה של עם ישראל

0677305001 - הקיבוץ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00קרטר203
0677305201 - כתיבה יהודית בשואה ועל השואה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חוי דרייפוססמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00קרטר203
0677308301 - "המרוקאים" - במרוקו ובישראל: חברה, תרבות וזיכרון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ירון צורסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00קרטר203
0677308101 - בין אמנציפציה לאנטישמיות: יהדות מערב ומרכז אירופה (המאה ה-19 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00קרטר203
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00קרטר203

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח