קורסי מיתוס מיתולוגיות ואגדות

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ מיתוס, מיתולוגיות ואגדות (מסגרת 322)

שיעורי חובה - בשנה א'

יש לבחור 4 ש"ס מהרשימה שלהלן:

שיעורים שלא יילמדו במסגרת החובה, יכולים להלמד כשיעורי בחי

0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן279
0672110201 - מבוא לספרות היוונית הקלאסית (תאריך בחינה)
מר אייל ניסניסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00דן-דוד207

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית

0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורד'14:00–18:00גילמן326
0662116001 - כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0662201001 - מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0662112101 - מושגי יסוד בפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
מר רענן שנירסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן326

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
מר יואב מירבסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618220901 - פילוסופיה של הדת - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן306
0618221301 - תרגיל צמוד לנ"ל - דת (תאריך בחינה)
מר רועי פולדסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00גילמן306
0618277601 - מציאות ואשליה: מהאופנישדות עד שנקרה (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0618104202 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן282
0671103301 - מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
0671101001 - ראשית התרבות האנושית: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
0671103501 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן220
0671103301 - מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
0671103401 - דת ומיתולוגיה של מסופוטמיה (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0671103101 - מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן220
0671104501 - מבוא למצרים העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00דן-דוד002
0671212601 - ארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית** (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00דן-דוד207
0671103502 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן220
0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן220
פרופ' אורן טלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00גילמן305
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן305
0621111002 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00
0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תג'08:00–12:00גילמן305
0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' רחל פייג וישניאסמסטר א'שו"תב'14:00–18:00גילמן306
0621111003 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן450
0621111103 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אבשלום לניאדוסמסטר ב'שו"תה'08:00–12:00גילמן305
0680323501 - מיתוס, גוף ושפה בספרות גרמנית מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בן חוריןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307
0680311301 - בין הטרגדיה לטרגי: ספרות ופילוסופיה (תאריך בחינה)
מר ניר קדםסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן277
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן305
0608311901 - בנות ואבות במיתוס ובאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר יעל רנןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן326
0697100201 - מבוא למדעי הדתות (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
ד"ר ורצברגר רחלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן317
0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות (תאריך בחינה)
גב' קלרה אונגרסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג205
0690272301 - פואטיקה ואיזוטריות - יחסי גומלין (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106
0697100701 - מבוא לדתות העולם (תאריך בחינה)
ד"ר מאייר ברברהסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
0690161301 - מבוא להגות יהודית של ימה"ב** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב001
0690120101 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690170101 - מבוא לתורת הסוד (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן282
0690120101 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690272401 - השירה המיסטית ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00ווב105
0690228901 - מנבואה לפשר: חבקוק בקומראן (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג106
0690120201 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690221201 - מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעור00:00–00:00
0690223601 - עם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
0677206201 - היצירה היהודית בראי ההיסטוריה (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'שו"תג'18:00–20:00רוזנברג102
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'שו"תה'18:00–20:00רוזנברג102
0690229201 - דמויות התורה בספרות המדרש ובפרשנות ימה"ב (תאריך בחינה)
מר סיון נירסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג104
0672153901 - רפואה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן277
0672153301 - עצת האורקולום: נבואות והשלכותיהן במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
0672251501 - קריאה בהומרוס (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00דן-דוד101
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן361
0672120201 - מבוא לספרות רומית (תאריך בחינה)
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן281
0687206901 - להרוג את הבודהה להרוג את הפטריארכים: זן בודהיזם מבט ביקורתי (תאריך בחינה)
ד"ר ארז יוסקוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
0687214601 - אלים שדים ואבות בדת הסינית (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00דן-דוד207
0687212001 - הודו בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר חן למפרטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן282
0687240801 - ריטואלים של דאו (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
0687242401 - "נצחון לאם" - אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה, פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
0687243801 - מוות ואלמוות בהודו הקדומה (תאריך בחינה)
ד"ר צחי פרידמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן278

קורסים מפקולטות אחרות

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

0821100501 - מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאלי טלילהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821615001 - ארוס והפוליס: מגדר באמנות העולם הקלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר שדה נאוהסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00מכסיקו120
0821100501 - מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאלי טלילהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821113101 - מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה: מרכז (תאריך בחינה)
ד"ר פישר מתיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו120
0821100901 - המיתולוגיה באמנות (קורס חתך) (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאלי טלילהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821130601 - מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחן (תאריך בחינה)
ד"ר פינקוס אסףסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

סמינריונים

לפני הרישום יש לוודא דרישות קדם

לסמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2

0662312101 - הסינגולריות מתקרבת? כיצד הפכנו לפוסט הומניסטיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן304
0662311501 - ארץ סיפורי הפרא: ספרות ילדים בעידן הפוסטמודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת ברעם אשלסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא361
0671231601 - טקסטים מיתולוגיים** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא319
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא319
0671243701 - דת, פולחן ומיתולוגיה באנטוליה של תק' הברונזה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרא'08:00–10:00גילמןא317
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00גילמןא317
0621205401 - אלים, גיבורים ובני תמותה: עולמה של יוון הארכאית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח