הקבץ פוסט-מודרניזם

(מסגרת 323)

אחראי: מר יקותיאל שוהם

משנות הששים ואילך פוסט-מודרניזם הוא מושג שגור בכל תחומי החשיבה והיצירתיות האנושית בכל רחבי תבל ובמרחבי העולם המערבי בפרט. ולמרות זאת מושג זה הוא חמקמק וקשה להגדרה ולאפיון. אין זו תיאוריה מוצקה ומלוכדת אלא ערעור על הנחות תיאורטיות מוצקות ומלוכדות. אין זו אידיאולוגיה הקוראת לפעולה מידית אלא ביקורת האשליה האידיאולוגית מבלי להציב לה אלטרנטיבה. במידה רבה פוסט-מודרניזם הוא מצב של "אחרי-המודרניות" המעמיד במבחן ביקורתי את הנחות העולם המודרני כמו האמונה בקדמה, ברציונליות, בהיררכיה של ידע, ביכולת גילוי, מיון, וקטלוג עולם אמיתי, ממשי, ואובייקטיבי.

יש הרואים בפוסט-מודרניזם מצב של אנרכיה וניהיליזם שבה הכל מותר, ואין שום קריטריון לקביעה מה נכון ואמיתי, מה טוב וראוי, ומה יפה ואסתטי. אחרים דווקא מדגישים את הממד המשחרר, היצירתי הפתוח, ומערער המוסכמות של הפוסט-מודרניזם, הנותן תקווה לעולם טוב יותר.

במידה רבה הפוסט מודרניזם הוא רפלקסיה מורכבת ומהוססת למשבר המודרניות: אם המדע הביא לפצצת אטום, אם הנאורות אפשרה שואה ורצח תעשייתי, אם הקפיטליזם הוביל לצרכנות מטמטמת והתרוקנות האדם ממהותו, אם המרקסיזם הצמיח את זוועות סטלין, הרי משהו משברי טמון בעצם תפיסת העולם המודרנית.

הסוציולוג זיגמונד באומן טען כי המצב הפוסט מודרני קשור באופן דיאלקטי למצב המודרני. הוא מאתגר את המודרניזם באמצעות ערעור על המובן מאליו שבו ושאיפה לשקמו על ידי דיון בחוליה המקשרת בין ההתרחשות האובייקטיבית לבין ההתנסות הסובייקטיבית. לטענתו פוסט מודרניזם הוא "מודרניות מינוס האשליות שלה."

בהקבץ המוצע נבחן את הביטויים השונים של המצב הפוסט-מודרני בתחומי ידע שונים ואת השלכות העמדה הפוסט-מודרנית על השינויים העוברים עליהם. השיעורים השונים יבררו, עד כמה שאפשר, את מקורות צמיחת הפוסט-מודרניזם ואת אפיוניו השונים בכתבים מובילים, ביצירות אומנות ורוח, בשפה, בפילוסופיה, בהיסטוריה, באסתטיקה, וגם בחברה ובפוליטיקה.

הקבץ זה הוא בין-תחומי במהותו, שכן הפוסט-מודרניזם חורג מהמסגרות הדיסציפלינריות ולכן הוא מרתק ומאתגר כתחום ידע מסקרן בפני עצמו שנראה כהכרחי להתמצאות בסיסית בעולם בו אנו חיים.

מבנה ההקבץ:

שיעורי חובה

2 ש"ס

שיעורי ליבה

6 ש"ס

שיעורי בחירה

8 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

*סמינריון או רפראט

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.
תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

לקורסים לחצו כאן.

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח