הקבץ לימודי דתות

 

 (מסגרת 697) 

אחראי : ד"ר ירון כהן צמח

הקורסים המוצעים במסגרת ההקבץ מיועדים לתלמידים המעוניינים להכיר את חקר הדתות כפי שהוא מתבטא בקורסים המוצעים ברחבי הקמפוס ובעיקר בחוגים השונים של הפקולטה למדעי הרוח. היצע הקורסים המגוון מעיד על כך שחקר הדתות בפקולטה חושף את התלמיד לדתות העולם במזרח ובמערב, בעבר ובהווה ואף במחשבה על העתיד. כמו כן ניתן לראות כי על אף שחקר הדתות הינו עיסוק אקדמי רב-תחומי, ניכרות בו היטב שתי פרספקטיבות דומיננטיות: הפרספקטיבה ההיסטורית והפרספקטיבה הפילוסופית. אנו מציעים לבוחרים בהקבץ לימודים זה להעשיר את לימודיהם תוך השתתפות בקורסים מגוונים הן מבחינה נושאית והן מבחינה מתודולוגית.

מבנה ההקבץ:

מסלול ללא סמינריון (16 ש"ס):

קורסי חובה *

4 ש"ס

קורסי ליבה *

6 ש"ס

קורסי בחירה מתוך רשימת הקורסים

6 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

מסלול עם סמינריון (20 ש"ס)

קורסי חובה *

4 ש"ס

קורסי ליבה

6 ש"ס

קורסי בחירה מתוך הרשימה

6 ש"ס

סמינר או רפראט **

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

* שיעור שלא נלמד כחובה יכול להחשב כשיעור ליבה/בחירה
** אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.
תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

הערות:

1. תלמיד המעוניין בהקבץ עם סמינריון צריך לשים לב לדרישות הקדם, אשר כוללות בדרך כלל שיעור מבוא, תרגיל, ושיעור מתקדם בתחום או בתקופה בהם יינתן הסמינריון.

2. תלמידים שהחלו את לימודיהם בהקבץ לימודי דתות בשנים קודמות יסיימו את הלימודים בהתאם לדרישות המופיעות בידיעון של השנה שבה החלו לימודיהם בהקבץ.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח