קורסי מדעי החברה

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ מדעי החברה (מסגרת 100)

שיעורי מבוא כלל פקולטטיים

במבואות עם תרגילים - התרגיל חובה

1009110201 - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים (תאריך בחינה)
מר כץ אוריסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00נפתלי110
1009182001 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00נפתלי004
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א' ה'10:00–12:00נפתלי210
1009184001 - שיטת המשפט הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר ליטור לילךסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00נפתלי004
ד"ר ליטור לילךסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00נפתלי004
ד"ר ליטור לילךסמסטר א' ד'08:30–10:00נפתלי004
**ניתן יהיה להירשם ע"ב מקום פנוי ב- 6.11.14
**במזכירות הפקולטה של בניין נפתלי - חדר 311 מ- 12 עד 13.
1009184002 - שיטת המשפט הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר ליטור לילךסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00נפתלי003 אולם זאב סגל
ד"ר ליטור לילךסמסטר ב' ד'08:30–10:00נפתלי004
1009110202 - מבוא לכלכלה ללא כלכלנים (תאריך בחינה)
מר אנטלר יאירסמסטר ב'שו"תג'08:30–10:00נפתלי004
מר אנטלר יאירסמסטר ב' ה'12:00–14:00נפתלי004
1009182002 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00נפתלי004
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר ב' ה'08:30–10:00נפתלי004

קורסים מהחוג לסוציולוגיה

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר חגי רעיסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00נפתלי105
1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר חגי רעיסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00נפתלי105
1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר בינה אחי אוריאלסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי104
1041110201 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' שנהב יהודהסמסטר א'שיעורג'08:30–10:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר יוסמן חנוךסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00נפתלי206
1041110204 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר מאוטנר אוריסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00נפתלי205
1041110205 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר מאוטנר אוריסמסטר א'תרגילה'08:30–10:00נפתלי106
1041110207 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר בועז חגיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00נפתלי210

לתלמידי שנים ב'-ג'

יש לשים לב לדרישות הקדם בקורסים השונים

1041260801 - ארגונים וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תה'16:00–19:00נפתלי004
1041358101 - יהודים, אנתרופולוגים ומה שביניהם (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שו"תב'14:00–17:00נפתלי420
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי210
1041260401 - משפחה וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' שטייר חיהסמסטר א'שו"תג'10:00–13:00נפתלי210
1041260701 - ריבוד ואי שוויון (תאריך בחינה)
פרופ' לוין אפשטיין נחסמסטר א'שו"תד'10:00–13:00נפתלי108
1041219101 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר קמפ אדריאנהסמסטר ב'שיעורד'12:00–15:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1041219102 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (תאריך בחינה)
גב' יאבו מריאלהסמסטר ב'תרגילד'16:00–17:00נפתלי106
1041219103 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (תאריך בחינה)
גב' נעמן עיריתסמסטר ב'תרגילד'09:00–10:00נפתלי106
1041310001 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' שמיר רונןסמסטר א'שיעורד'10:00–13:00נפתלי201
1041310002 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
גב' חקלאי חןסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי206
1041352901 - אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" (תאריך בחינה)
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תה'16:00–19:00נפתלי204
1041357601 - תיאוריות בקרימינולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קורן אלינהסמסטר א'שו"תה'13:00–16:00נפתלי004
1041260501 - יסודות הפסיכולוגיה החברתית (תאריך בחינה)
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר ב'שו"תג'08:30–11:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1041260201 - פוליטיקה וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר קמפ אדריאנהסמסטר ב'שו"תג'14:00–17:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' שנהב יהודהסמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101
1041357601 - תיאוריות בקרימינולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קורן אלינהסמסטר א'שו"תה'13:00–16:00נפתלי004
1041260701 - ריבוד ואי שוויון (תאריך בחינה)
פרופ' לוין אפשטיין נחסמסטר א'שו"תד'10:00–13:00נפתלי108
1041358101 - יהודים, אנתרופולוגים ומה שביניהם (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שו"תב'14:00–17:00נפתלי420

קורסים ממדעי המדינה

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי101
1031100210 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' פלטו יעריתסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי107
1031100203 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' סקר רזסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי205
1031100204 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' כהן רותםסמסטר א'תרגילב'15:00–16:00נפתלי205
1031100205 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' כהן רותםסמסטר א'תרגילב'16:00–17:00נפתלי205
1031100206 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' פלד יואבסמסטר ב'שיעורא'11:00–14:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1031100207 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' סקר רזסמסטר ב'תרגילא'14:00–15:00נפתלי205
1031100208 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' סקר רזסמסטר ב'תרגילא'15:00–16:00נפתלי205
1031100209 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' פלטו יעריתסמסטר ב'תרגילא'14:00–15:00נפתלי103
1031140001 - מבוא למחשבה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'16:00–19:00נפתלי101
1031140003 - מבוא למחשבה פוליטית (תאריך בחינה)
מר שוורץ אבשלוםסמסטר א'תרגילד'15:00–16:00נפתלי205
1031140002 - מבוא למחשבה פוליטית (תאריך בחינה)
מר שוורץ אבשלוםסמסטר א'תרגילד'14:00–15:00נפתלי004
1031180001 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר אופק חנהסמסטר א'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101
1031180002 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
מר יהל עידוסמסטר א'תרגילה'14:00–15:00
1031180006 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר אופק חנהסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00נפתלי101
1031180009 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
גב' דייטש ויויאנהסמסטר ב'תרגילד'19:00–20:00נפתלי105
1031180008 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
מר יהל עידוסמסטר ב'תרגילה'18:00–19:00נפתלי208
1031190001 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה (תאריך בחינה)
ד"ר פלדמן ניצןסמסטר א'שיעורא'10:00–13:00נפתלי201
1031190002 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה (תאריך בחינה)
עו"ד אלטמן-בטלר שירןסמסטר א'תרגילא'13:00–14:00נפתלי103
1031190003 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה (תאריך בחינה)
עו"ד אלטמן-בטלר שירןסמסטר א'תרגילא'14:00–15:00נפתלי103
1031210501 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00נפתלי201
1031210502 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
מר שוורץ אבשלוםסמסטר א'תרגילא'16:00–17:00נפתלי205
1031210506 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' מייזלס תמרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00נפתלי101
1031210507 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
מר שוורץ אבשלוםסמסטר ב'תרגילד'10:00–11:00נפתלי205
1031210508 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
מר שוורץ אבשלוםסמסטר ב'תרגילד'11:00–12:00נפתלי205
1031210601 - פוליטיקה השוואתית (תאריך בחינה)
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00נפתלי101
1031210602 - פוליטיקה השוואתית (תאריך בחינה)
גב' לייבה מיכלסמסטר א'תרגילא'12:00–13:00נפתלי104
1031210603 - פוליטיקה השוואתית (תאריך בחינה)
גב' לייבה מיכלסמסטר א'תרגילא'13:00–14:00נפתלי104
1031210604 - פוליטיקה השוואתית (תאריך בחינה)
גב' מימרון דפנהסמסטר א'תרגילא'12:00–13:00נפתלי105
1031210606 - פוליטיקה השוואתית**(עודכן ב-25.1.15) (תאריך בחינה)
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00נפתלי101
1031210607 - פוליטיקה השוואתית (תאריך בחינה)
גב' מימרון דפנהסמסטר ב'תרגילג'14:00–15:00נפתלי207
1031210608 - פוליטיקה השוואתית (תאריך בחינה)
גב' מימרון דפנהסמסטר ב'תרגילג'15:00–16:00נפתלי207
1031190007 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה (תאריך בחינה)
ד"ר פלדמן ניצןסמסטר ב'שיעורא'16:00–19:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1031190008 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה(עודכן ב-15.12.14) (תאריך בחינה)
עו"ד אלטמן-בטלר שירןסמסטר ב'תרגילג'16:00–17:00נפתלי207
1031355201 - המחשבה הפוליטית בציונות (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר א'שיעורד'12:00–15:00נפתלי105
1031367401 - הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי (תאריך בחינה)
ד"ר זהבי עמוססמסטר א'שיעורג'15:00–18:00נפתלי103
1031369701 - פוליטיקה והכלכלה הבינלאומית (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית יותםסמסטר א'שיעורג'16:00–19:00נפתלי204

לתלמידי שנים ב'-ג'

1031368701 - פוליטיקה וחוק נפגשים-בית המשפט העליון האמריקאי (תאריך בחינה)
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי207
1031210801 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
פרופ' גת עזרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי210
1031210802 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
גב' קנר תמיסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי207
1031210806 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
פרופ' גת עזרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00נפתלי210
1031210807 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
גב' קנר תמיסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי207
1031210808 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
גב' קנר תמיסמסטר ב'תרגילב'15:00–16:00נפתלי207
1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' פלד יואבסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00נפתלי201
1031210301 - כלכלה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר שדה טלסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00נפתלי101
1031210302 - כלכלה פוליטית (תאריך בחינה)
מר צוקר דניאלסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00נפתלי205
1031369301 - מרקס, קיינס ופרידמן: מהמהפכה התעשייתית למשבר האשראי (תאריך בחינה)
פרופ' פלד יואבסמסטר א'שיעורא'15:00–18:00נפתלי103
1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי107
1031369601 - הפוליטיקה והדיפלומטיה היהודית בזמננו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שיין יוסףסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00נפתלי204

מהחוג לפסיכולוגיה

1009182001 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00נפתלי004
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א' ה'10:00–12:00נפתלי210
**חובה שעות ניסוי
1009182002 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר ב' ה'08:30–10:00נפתלי004
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00נפתלי004
**חובה שעות ניסוי

לתלמידי שנים ב'-ג'

1071281501 - פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי (תאריך בחינה)
פרופ' קלר יחיאלסמסטר א'שיעורג'08:30–10:00נפתלי201
1071281601 - פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי (תאריך בחינה)
ד"ר שנבל נוריתסמסטר ב'שיעורה'10:15–11:45נפתלי001
1071290702 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר א'שיעורה'14:15–15:45נפתלי201

שיעורים בחירה לתלמידים מתקדמים

1071310901 - מבוא לפסיכופתולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר בן-שפר גדסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00גילמן223 (אולם ברגר)

מהחוג לתקשורת

1085100001 - תאוריות בתקשורת א' (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי101
1085100003 - תאוריות בתקשורת א' (עודכן 7.9.14) (תאריך בחינה)
גב סטי שירסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00נפתלי107
1085100301 - שפה ורטוריקה בחברה ובתקשורת * (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00נפתלי101
1085100201 - היסטוריה של אמצעי התקשורת (תאריך בחינה)
ד"ר אשורי תמרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי101
1085222901 - אתיקה ומדיניות התקשורת (תאריך בחינה)
ד"ר פלג ענתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1085263701 - פרקים בתולדות העיתונות (תאריך בחינה)
פרופ' גוברין נוריתסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00נפתלי108
1085101101 - תאוריות בתקשורת ב' (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי101
1085262601 - ממשק אדם מחשב (תאריך בחינה)
ד"ר גילוץ שוליסמסטר א'שיעורג'08:30–10:00נפתלי204
1085100501 - מבוא לתקשורת חזותית (תאריך בחינה)
ד"ר הר גיל אמירסמסטר ב'שיעורה'08:30–10:00נפתלי001

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662118601 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662119001 - תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326
0662208401 - תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית (תאריך בחינה)
ד"ר נאואל ריבקהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
0662196201 - תרבות וקוגניציה (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
0662115601 - מבוא לפילוסופיה של המאה ה20: מודרניזם ופוסט מודרנים (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0662111501 - מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326
0662208601 - כמה זה שווה?" - על גלגולו של מושג הערך בהיסטוריה של המחשבה ה (תאריך בחינה)
מר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662176101 - מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662116001 - כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0662312001 - מחלוקות בכלכלה ובניהול (תאריך בחינה)
מר אבירם שריאלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן306
0662115401 - צדק חברתי ו(אי) שוויון בראי מאבקים חברתיים בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662205401 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - חברה, כלכלה, מדע (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662115101 - ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים (תאריך בחינה)
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן305
0662116701 - לשחק בעידן הרשת: סוגיות יסוד בתרבות משחקי המחשב (תאריך בחינה)
גב' ניעה ארליךסמסטר ב'שיעורב'10:10–12:10גילמן277
0662116301 - לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיט (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0662116801 - מבוא לעיר ועירוניות (תאריך בחינה)
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן277
0662117001 - כוחן של מילים - נאומי מופת (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0662196301 - מ- CERN לויקיפדיה: ידע בעידן הדיגיטאלי (תאריך בחינה)
מר גלרנטר ליאורסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662141901 - חסרי-אונים כנגד כח מוחלט: הפרט תחת משטרי דיכוי בספרות של ספר (תאריך בחינה)
גב' פלורינדה פ. גולדברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00דן-דוד211
0662207901 - שפות ללא גדרות (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן305
0662176201 - שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר בועז מילרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0662208701 - יסודות המשפט האזרחי: תשתית תיאורטית למשפט יישומי (תאריך בחינה)
עו"ד מתן גרינגרסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן277
0662208901 - "ספרד שבלב": מלחמת האזרחים הספרדית והדיה משני עברי האטלנטי (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662207401 - יסודות בניתוח רטורי (תאריך בחינה)
ד"ר גליה ינושבסקיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0662208801 - עלייתו של התאגיד המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
0608360101 - נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב105

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח