הקבץ תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית

(מסגרת 319)

אחראי: ד"ר משה אלחנתי

האינטרנט ותרבות הסייבר (Cyberculture), כמי שמגלמים את הפנים החברתיות, הכלכליות והתרבותיות של המהפכה הדיגיטלית, הפכו במרוצת שנות ה-90 ליעד למחקר פורה ודינמי בדיסציפלינות האקדמיות השונות. הכלים, הרטוריקה, ההגות ופרקטיקות חיי-היומיום הנגזרים מן הטכנולוגיות הדיגיטליות, נתפסים על-ידי המחקר כסוכני שינוי רבי עוצמה. ממש כשם שהמצאת הדפוס במאה ה-16 לא רק שינתה מן היסוד את אופני הפצת הידע, אלא השפיעה על כל תחומי החיים, כך גם האינטרנט, כמערכת תקשורת חובקת כל וכמאגר ידע מצטבר ונגיש וכמדיום של יחסי גומלין, משפיע עמוקות על המחשבה, הפילוסופיה וכמובן על אורחות התרבות האופנים בהם בני אדם מתקשרים האחד עם השני, עובדים, משחקים, כותבים, לומדים, יוצרים ומייצרים משמעות.

הקבץ הלימודים הדיגיטליים מבקש, מבעד לפריזמה המגוונת של מדעי הרוח, לחשוף את הסטודנט לשפע זוויות הראיה שהמחקר מביט בתרבות הדיגיטלית ובחברת-הרשת הדינמית כל כך. ההקבץ מבקש להציג בפני הסטודנטים את תרבות הסייבר, לאו דווקא מתוך ההיבטים הטכנולוגיים-מעשיים, אלא כתופעה תרבותית כוללנית. רוצה לומר, אנו מבקשים לדון בתרבות הדיגיטלית מתוך פרספקטיבה היסטורית וביקורתית. ההקבץ מציע, אפוא, נקודת מבט היסטורית ופרשנית המאפשרת להבין, לפרש ולבקר את ה"המצב הדיגיטלי" באמצעות ארגז כלים אקדמי מגוון שבו כלים היסטוריים, פילוסופיים לצד כלי ניתוח המשתייכים למסורת חקר התרבות ותורת הביקורת.
 

מבנה ההקבץ

שיעורי חובה

4    ש"ס

שיעורי ליבה

6    ש"ס

שיעורי בחירה מתקדמים מתוך רשימת השיעורים

6    ש"ס

סה"כ הקבץ ללא סמינריון

16 ש"ס

סמינריון או רפראט *

4   ש"ס

סה"כ הקבץ כולל  סמינריון או רפראט

20 ש"ס

*אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.
תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח