קורסי תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית (מסגרת 319)

שיעורי חובה 4 ש"ס

0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
** סגור בפני מי שלמד את הקורס כסמינר בעבר
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
** הקורס זהה לקורס 0662.1135.01 וסגור בפני מי שלמד אותו בעבר

שיעורי ליבה

לבחור 6 ש"ס מהרשימה שלהלן

שיעורים שלא יילמדו במסגרת שיעורי הליבה,

יכולים להילמד במסגרת בחירה

0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0662176101 - מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0662119001 - תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326
0662116701 - לשחק בעידן הרשת: סוגיות יסוד בתרבות משחקי המחשב (תאריך בחינה)
גב' ניעה ארליךסמסטר ב'שיעורב'10:10–12:10גילמן277
0662116301 - לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיט (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0662196301 - מ- CERN לויקיפדיה: ידע בעידן הדיגיטאלי (תאריך בחינה)
מר גלרנטר ליאורסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0662176201 - שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר בועז מילרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662115601 - מבוא לפילוסופיה של המאה ה20: מודרניזם ופוסט מודרנים (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0662205401 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - חברה, כלכלה, מדע (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662196401 - ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0621198701 - מבוא לתולדות ארצות הברית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621107901 - ארה"ב ממלחמת האזרחים עד המלחמה הקרה (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0691158801 - מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
מר לביא הייציג
סמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 120
0626235801 - סיפורת בעידן דיגיטלי Narrative in the Digital Age (תאריך בחינה)
מר שון עדריסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן307

קורסים מפקולטות אחרות

מיועד לתלמידים ממשיכים

בגלל מיעוט מקומות בקורסים, ניתן להרשם לקורס אחד בלבד

החל מהשנה השניה ללימודים בהקבץ

0851618901 - מבוא לקולנוע ומדיה דיגיטאליים ואינטראקטיביים (תאריך בחינה)
ד"ר לנדסמן אוהדסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851617601 - האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב (תאריך בחינה)
ד"ר פוספלד כהן אוריתסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו209
1041310001 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' שמיר רונןסמסטר א'שיעורד'10:00–13:00נפתלי201
1041219101 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר קמפ אדריאנהסמסטר ב'שיעורד'12:00–15:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1411677201 - דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי (תאריך בחינה)
ד"ר וקסלמן גלעדסמסטר א'שיעורה'17:00–18:30טרובוביץ203
1411684430 - דיני אינטרנט: היבטים פליליים , אזרחיים וציבוריים (תאריך בחינה)
ד"ר אורג אלעדסמסטר ב'שיעורג'19:00–20:30טרובוביץ203
1041219101 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר קמפ אדריאנהסמסטר ב'שיעורד'12:00–15:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1041219104 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (תאריך בחינה)
גב' יאבו מריאלהסמסטר ב'תרגילד'15:00–16:00נפתלי106
1041219105 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (תאריך בחינה)
גב' נעמן עיריתסמסטר ב'תרגילד'15:00–16:00נפתלי107
1041310001 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' שמיר רונןסמסטר א'שיעורד'10:00–13:00נפתלי201
1041310002 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
גב' חקלאי חןסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי206
1041310003 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו (תאריך בחינה)
מר פדר אילסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי205
0851617601 - האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב (תאריך בחינה)
ד"ר פוספלד כהן אוריתסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו209
1085262601 - ממשק אדם מחשב (תאריך בחינה)
ד"ר גילוץ שוליסמסטר א'שיעורג'08:30–10:00נפתלי204
1085100501 - מבוא לתקשורת חזותית (תאריך בחינה)
ד"ר הר גיל אמירסמסטר ב'שיעורה'08:30–10:00נפתלי001
1085100505 - מבוא לתקשורת חזותית (תאריך בחינה)
מר ברויטמן דורוןסמסטר ב'תרגילד'13:00–14:00נפתלי425
1085100001 - תאוריות בתקשורת א' (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי101
1085100003 - תאוריות בתקשורת א' (עודכן 7.9.14) (תאריך בחינה)
גב סטי שירסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00נפתלי107
1085100201 - היסטוריה של אמצעי התקשורת (תאריך בחינה)
ד"ר אשורי תמרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי101
1085100301 - שפה ורטוריקה בחברה ובתקשורת * (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00נפתלי101
**ד"ק: מבוא לתקשורת המונים א'

קורסים מהתכנית הבין-לאומית לתלמידי דוברי אנגלית בלבד

**השיעורים יתקיימו בין התאריכים: סמסטר א 20.10.14- 28
**סמסטר ב: 08.03.2015 - 28.05.2015
**הקף כל קורס 3 ש''ס, ישוקלל 2 ש"ס בהקבץ,
**אלא אם יוצמד לו קורס נוסף בן 3 ש"ס.
**הרישום לשיעור ייעשה במזכירות התכנית בבניין גילמן חדר 360א
**בתאריך 5.10.201 בשעות 10:00-12:00
**יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!
1662150001 - Digital Discourse: New Media Language and Dynamics** (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'10:00–14:00גילמן280
1662150301 - Theories in Communication and Digital Media** (תאריך בחינה)
ד''ר שרון אביטלסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00דן-דוד212
1662250801 - Material Culture since the Digital Turn (תאריך בחינה)
Dr. David Snyderסמסטר ב'שיעורה'14:00–18:00דן-דוד207
1662250701 - Consciousness and the Electronic Mind (תאריך בחינה)
Dr. Noa Gediסמסטר ב'שיעורד'16:00–20:00גילמן456

סמינריונים

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0662312101 - הסינגולריות מתקרבת? כיצד הפכנו לפוסט הומניסטיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן304
0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אקירוב

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח