כללי

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם שואף למצוינות בינלאומית במחקר ובהוראה, תוך התמקדות בקשר שבין האדם לסביבתו ואימוץ חשיבה בין-תחומית, המשלבת את הגיאוגרפיה האנושית והפיזית. המחקר וההוראה בחוג עוסקים במגוון רחב של תחומים ונושאים, באמצעות שילוב של מתודולוגיות כמותיות ואיכותניות

מטרת הלימודים בחוג להקנות לתלמידים ידע בתחומי הגיאוגרפיה הקלאסית והמודרנית בדגש על סביבת האדם. הפעילות המחקרית והלימודית בחוג משלבת היבטים פיסיים, חברתיים, תרבותיים, היסטוריים וכלכליים. דגש מיוחד ניתן ללימוד ויישום היבטים מתודולוגיים ותכנוניים כגון חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות. החוג מאפשר לתלמידים להתמקד בשלושה תחומי ידע המפורטים למטה. בלימודי התואר השני ניתן להמשיך ולהעמיק את ההתמחות בתחומי ידע אלה המצויים בחזית המחקר האקדמי, הגיאוגרפי והסביבתי. באתר החוג ניתן לראות את תכנית הקורסים על פי תחומי הידע .

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח