מסלולי הלימוד

1. מסלול חד-חוגי: בו לומדים התלמידים 100 ש"ס במסגרת החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ו-16 ש"ס במסגרת חטיבת השלמה (סה"כ 116 ש"ס). הקבלה למסלול החד-חוגי נעשית עם תום הסמסטר השני ללימודים ומתקבלים אליו תלמידים שהשלימו את כל המבואות בגיאוגרפיה, סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות בציון ממוצע של 85 ומעלה, וכן בציון ממוצע של 80 ומעלה בשנת הלימודים הראשונה בחוג הלימודים האחר.

2. מסלול דו-חוגי: בו לומדים התלמידים 58 ש"ס במסגרת החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. התלמידים במסלול הדו-חוגי יכולים לבחור חוג שני מכלל הפקולטות באוניברסיטה.

3. מסלול לימודים למצטיינים
החוג מציע מסלול לימודים למצטיינים החל מהשנה השנייה ללימודים בחוג, במסלול החד חוגי או הדו-חוגי. המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים (בעלי ממוצע ציונים 90 ומעלה וראיון קבלה), המעוניינים בהמשך לימודים במסלול מחקרי לתארים מתקדמים. תלמידים במסלול זה ילוו ע"י מנחה מסגל החוג וישולבו במחקר. השייכות למסלול המצטיינים תצוין באישור הזכאות ובגיליון הציונים.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח