מבנה תכנית הלימודים

להלן מבנה תכנית הלימודים במסלול חד-חוגי ודו-חוגי:

  

מסלול חד-חוגי

מסלול דו-חוגי

שנה א'

  

  

מבואות

6 קורסים (18 ש"ס)

6 קורסים (18 ש"ס )

סטטיסטיקה 

קורס אחד (4 ש"ס)

קורס אחד (4 ש"ס)

שיטות מחקר כמותיות*

קורס אחד (2 ש"ס)

קורס אחד (2 ש"ס)

שנה ב'

  

  

פרוסמינריון

קורס אחד (2 ש"ס)

קורס אחד (2 ש"ס)

שיעורי יסוד

5 קורסים (10 ש"ס)

3 קורסים (6 ש"ס)

שיעורי חובה ושיעורים מתודולוגיים*

3 קורסים (6 ש"ס)

3 קורסים (6 ש"ס)

שנה ב' או ג'

  

  

שיעורי בחירה

23-22 קורסים (44-46 ש"ס)

7-8 קורסים (16-14 ש"ס)

שנה ג'

  

  

שיעורים מבוססי סיורי שטח

קורס אחד(2 ש"ס)

קורס אחד (2 ש"ס)

סמינריונים

2 קורסים (8 ש"ס)

קורס אחד (4 ש"ס)

מחנה מחקר

קורס אחד (4 ש"ס)

ניתן לקחת קורס בחירה (4 ש"ס)         

סך כל הלימודים בחוג

100 ש"ס

חטיבת השלמה

16 ש"ס

 

סך הכול

116 ש"ס

58 ש"ס

 

 

 

 
הערות:
  1. קיימים קורסים בהם ניתן תרגול חובה מעבר למכסות שעות הקורס.
  2. חובת הדרכה בספריית החוג לגיאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות).
  3. ניתן לקחת קורסי בחירה נוספים מרשימת שיעורי היסוד וכן את מחנה המחקר.
  4. * משנה"ל תשע"ה חובה להשלים שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות. תלמידים ממשיכים (בשנים ב' ו-ג') רשאים לבחור אחד משני הקורסים.
 
                

חטיבת השלמה

תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים בלימודים בהיקף של 16 ש"ס מחוג אחר. יש לציין כי הקורסים שנלמדו בשנה א' במסגרת החוג השני (בהיקף 16 ש"ס) מוכרים כחטיבת השלמה.

מסלול המצטיינים

תכנית הלימודים במסלול מצטיינים מבוססת על תכנית הלימודים הקיימת בחוג במסלול החד חוגי ובמסלול הדו חוגי ומשלבת קורסים ייחודים לתלמידי התכנית. היקפה 120 ש"ס במסלול החד חוגי ו-60 ש"ס במסלול הדו-חוגי. תלמידי מסלול המצטיינים הלומדים במסלול החד חוגי ילמדו 3 קורסים ייחודיים בהנחייה אישית של המנחה המלווה אותם (היקף של 12 ש"ס) ובמסלול הדו-חוגי 2 קורסים (8 ש"ס). שעות אלה יקוזזו ממכסת שיעורי הבחירה. כמו כן, יוכלו תלמידי המסלול להמיר שיעורי בחירה נוספים בשיעורים מכלל הפקולטות בקמפוס ובשיעורים מתואר שני מלימודי החוג (באישור המנחה ובאישור ועדת ההוראה). מסלול המצטיינים יצוין באישור הזכאות לתואר ובגיליון הציונים. היקף הלימודים הסופי כמפורט בטבלה להלן:

 

  

המסלול החד-חוגי

המסלול הדו-חוגי

שנה א'

  

מבואות 6 קורסים (18 ש"ס)

 6 קורסים (18 ש"ס)

סטטיסטיקה  קורס אחד (4 ש"ס)

קורס אחד (4 ש"ס)

שיטות מחקר כמותיות* קורס אחד (2 ש"ס) קורס אחד (2 ש"ס)
שנה ב'

  

  

פרוסמינריון

קורס אחד (2 ש"ס)

קורס אחד (2 ש"ס)

שיעורי יסוד

 5 קורסים (10 ש"ס)

3  קורסים (6 ש"ס)

שיעורי חובה ושיעורים מתודולוגיים*
3  קורסים (6 ש"ס)

3  קורסים (6 ש"ס)

שנה ב' או ג'

  

  

שיעורים ייחודיים לתכנית מצטיינים

3 קורסים (12 ש"ס)

2 קורסים (8 ש"ס)

שיעורי בחירה

19-18 קורסים (38-36 ש"ס)

4-5 קורסים (10-8 ש"ס)

שנה ג'

  

  

שיעורים מבוססי סיורי שטח

קורס אחד (2 ש"ס) (ניתן לקחת קורס נוסף כבחירה)

קורס אחד (2 ש"ס) (ניתן לקחת קורס נוסף כבחירה)

סמינריונים

 2 קורסים (8 ש"ס)

קורס אחד (4 ש"ס)

מחנה מחקר

קורס אחד (4 ש"ס)

ניתן לקחת כקורס בחירה (4 ש"ס)         

סך כל הלימודים בחוג

104  ש"ס

  60 ש"ס

חטיבת השלמה

 16 ש"ס

 

סך הכול 120 ש"ס

  60 ש"ס

הערות:

* משנה"ל תשע"ה חובה להשלים שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות. תלמידים ממשיכים (בשנים ב' ו-ג') רשאים לבחור אחד משני הקורסים.


תלמידים אשר משתתפים במסלול המצטיינים נדרשים לעמוד בתנאים הבאים:


1. ממוצע  90 ומעלה בלימודים בחוג (במסלול המצטיינים הדו חוגי, ועדת הוראה תשקול בחיוב ממוצע מעבר נמוך מ-90 בחוג הנוסף ובלבד שלא ירד מתחת ל-85).
2. המלצה של חבר סגל המשמש כמנחה האישי להמשך השתתפות התלמיד במסלול. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח