מהלך הלימודים

שנה א'
על כל התלמידים ללמוד את קורסי המבוא שלהלן, שסיומם מהווה דרישת קדם לקורסים מתקדמים:

מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם; מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית; מבוא לגיאוגרפיה כלכלית-פוליטית; מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לאקלים ובעיות הסובב; מבוא לגאואינפורמטיקה; סטטיסטיקה (בקשה לפטור בגין קורס סטטיסטיקה בחוג אחר, ניתן להגיש לוועדת ההוראה של החוג); שיטות מחקר כמותיות (חובה החל משנה"ל תשע"ה); השתתפות בתרגיל הכרת הספרייה (ללא ניקוד).

תנאי מעבר לשנה ב': סיום חובות שנה א' בציון ממוצע של 70 לפחות.

שנה ב'
על כל התלמידים ללמוד את הקורסים : מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (דרישת קדם לפרוסמינריון בסמסטר ב'), גיאוגרפיה של המזרח התיכון ושיטות מחקר בגיאוגרפיה (איכותניות או כמותיות).

שיעורי יסוד: התלמידים יבחרו מתוך הרשימה הכוללת של שיעורי היסוד את השיעורים הנמנים עם תחומי הידע שברצונם להתמקד בהם. דרישת קדם לשיעורי יסוד היא השלמת לימודי המבואות בתחום הנבחר. 

(תלמידי המסלול החד-חוגי יבחרו 5 קורסים, תלמידי המסלול הדו-חוגי יבחרו 3 קורסים).

פרוסמינריון: חובה על כל התלמידים. דרישות הקדם לפרוסמינריון הן השלמת לימודי המבואות, קורס מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית ודרישות הקדם של כל פרוסמינר. יש להגיש את העבודה הפרוסמינריונית למזכירות החוג בתוך חודשיים מיום סיום הקורס.
מועד הגשת עבודות הפרוסמינריון: 19.8.2015 (ד' באלול תשע"ה).

שיעורי בחירה: התלמידים רשאים לבחור כבר בשנה ב' מהיצע שיעורי הבחירה ושיעורי היסוד. מחנה המחקר הינו קורס בחירה לתלמידי שנה ג' במסלול הדו-חוגי (וקורס חובה לתלמידי המסלול החד-חוגי). שיעורי הבחירה מחולקים גם הם לפי תחומי הידע המוצעים בחוג. התלמידים יוכלו לבחור שיעורי בחירה מכמה תחומי ידע לפי רצונם. דרישת קדם לשיעורי הבחירה היא השלמת לימודי המבואות ושיעורי היסוד הנדרשים בתחום הנבחר.

שנה ג'
סמינריונים: תלמידי שנה ג' יבחרו סמינריונים על פי תחומי הידע שבחרו. התלמידים במסלול הדו-חוגי חייבים להשתתף בסמינריון אחד. תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים להשתתף בשני סמינריונים.  

תנאי כניסה לסמינריון: סיום מבואות שנה א' בממוצע 70 , סיום חובות הקורסים: שיטות מחקר, מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית, פרוסמינריון ומילוי דרישות הקדם של הסמינריון הנבחר. 

מועד הגשת העבודות הסמינריוניות:

סמסטר א': יום ד',27.5.15 (ט' בסיון תשע"ה)  
סמסטר ב' וקורסים שנתיים:  יום ד' 7.10.15 (כ"ד בתשרי תשע"ו)

 שיעורים מבוססי סיורי שטח: שיעורים המשלבים לימוד בכיתה וסיורים בשטח. תלמידי המסלול החד-חוגי  והדו-חוגי יבחרו קורס אחד.

יש להדגיש כי הסיורים המלווים כל קורס הינם חובה.

שיעורי בחירה: התלמידים ישלימו את מכסת השיעורים הנדרשת לתואר מתוך היצע שיעורי הבחירה ושיעורי היסוד.

מחנה מחקר
תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים להשתתף בשנה ג' במחנה מחקר המתמקד בשאלות מחקריות גיאוגרפיות. תלמידי המסלול הדו-חוגי רשאים להשתתף (בשנה ג') במחנה המחקר כשיעור בחירה (שווה-ערך ל-4 ש"ס).

מועד הגשת רפרטים ועבודות סיום קורס עד חודש מסיום הסמסטר :
סמסטר א' -25.2.2015 (ו' באדר תשע"ה)
סמסטר ב' - 19
.7.2015 (ג' באב תשע"ה)

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח