גיאוגרפיה כהקבץ או חטיבת השלמה

החוג לגיאוגרפיה מציע לימודים בחטיבות השלמה לפי הפירוט להלן. שיעורי יסוד ושיעורי בחירה ישתייכו לאותם התחומים שאליהם משתייכים המבואות.

אפשרות א':  (16 ש"ס)

שניים עד שלושה מבואות (משנה א')

8

ש"ס

 

שני שיעורי יסוד מתחומי המבואות (לאחר סיומם)

4

ש"ס

 

שני שיעורי בחירה מתחומי המבואות (לאחר סיומם)

4

ש"ס

  

                                סה"כ                    

16

ש"ס

אפשרות ב': (20 ש"ס)

שניים עד שלושה מבואות (משנה א')

8

ש"ס

 

שני שיעורי יסוד בתחומי המבואות (לאחר סיומם)

4

ש"ס

 

שיעור בחירה באחד מתחומי המבואות

2

ש"ס

 

פרוסמינריון (בתחום שבו נלמד שיעור מבוא)

2

ש"ס

 

סמינריון (בתחום שבו נלמד שיעור מבוא)

4

ש"ס

  

                                סה"כ                    

20

ש"ס

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח