בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.


  • בחינות החוג לגיאוגרפיה מתקיימות בבניין יד-אבנר.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אתיקה סביבתית   ד"ר מישורי דניאל   27/01/2015  09:00  22/02/2015  09:00 
בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה   מר אלדד לוי ,ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   28/01/2015  09:00  22/02/2015  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית   ד"ר משה גבעוני ,מר אמיר ראובן פדר   29/01/2015  09:00  23/02/2015  09:00 
בחינה   תכנון תואם אקלים וסביבה**   ד"ר עודד פוצטר   29/01/2015  09:00  24/02/2015  09:00 
בחינה   שיטות מחקר איכותיות   מר חן משגב   01/02/2015  09:00  25/02/2015  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה היסטורית   מר ירון בלסלב   02/02/2015  09:00  26/02/2015  09:00 
בחינה   יסודות ההידרוגיאולוגיה**   פרופ' דרור אבישר   04/02/2015  09:00  01/03/2015  09:00 
בחינה   מבוא למדעי כדור הארץ   פרופ' דרור אבישר ,גב' אולגה מיארוב   04/02/2015  09:00  01/03/2015  09:00 
בחינה   טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני   ד"ר אמנון קרטין   05/02/2015  09:00  02/03/2015  09:00 
בחינה   מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א)**   מר נמרוד כרמון ,פרופ' יצחק בננסון   08/02/2015  09:00  03/03/2015  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה רפואית   פרופ' מיכה הופ   09/02/2015  09:00  04/03/2015  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לגיאוגרפים   גב בן נוח טליטמן מיכל   10/02/2015  09:00  04/03/2015  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה של המזרח התיכון   ד"ר אמנון קרטין   11/02/2015  09:00  13/03/2015  09:00 
בחינה   קרקעות ישראל**   פרופ' איל בן - דור   12/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם   פרופ' יובל פורטוגלי ,מר גיא רוס-משה   15/02/2015  09:00  01/04/2015  09:00 
בחינה   תיאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה**   פרופ' איל בן - דור   15/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינה   יסודות החישה מרחוק   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   16/02/2015  09:00  01/04/2015  09:00 
בחינה   התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים בא"י   ד"ר צבי רון   17/02/2015  09:00  01/04/2015  09:00 
בחינת בית   זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה   פרופ' יצחק שנל   מועד א : 05/02/2015 בשעה : 09:00 ; מבחן בית - מועד החזרת המבחן: 10.2.15

מועד ב : 02/03/2015 בשעה : 09:00 ; מבחן בית - מועד החזרת המבחן: 8.3.15

בחינת ביניים   מבוא למדעי כדור הארץ   פרופ' דרור אבישר ,גב' אולגה מיארוב   25/12/2014  09:00  08/01/2015  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חוקי תכנון ובניה   ד"ר בועז ברזילי   23/06/2015  09:00  19/07/2015  09:00 
בחינה   שינויי אקלים**   פרופ' הדס סערוני   23/06/2015  09:00  19/07/2015  09:00 
בחינה   מבוא לגיאוגרפיה כלכלית-פוליטית   ד"ר אמנון קרטין   24/06/2015  09:00  20/07/2015  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה   מר ירון בלסלב   25/06/2015  09:00  21/07/2015  09:00 
בחינה   אקלים א"י**   פרופ' הדס סערוני   28/06/2015  09:00  22/07/2015  09:00 
בחינה   מבוא לאקלים ובעיות הסובב   מר אלדד לוי ,ד"ר עודד פוצטר   29/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 
בחינה   חופי הים התיכון של ישראל   ד"ר צבי רון   30/06/2015  09:00  28/07/2015  09:00 
בחינה   שימוש באיזוטופים וכלים כימיים לכלים למעקב אחרי זיהום מי תהום   פרופ' דרור אבישר   01/07/2015  09:00  29/07/2015  09:00 
בחינה   מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS ב)**   מר נמרוד כרמון ,פרופ' יצחק בננסון   05/07/2015  09:00  02/08/2015  09:00 
בחינה   מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית   מר לביא הייציג ,פרופ' טובי פנסטר   06/07/2015  09:00  03/08/2015  09:00 
בחינה   יסודות התכנון העירוני   גב' רוני בר   08/07/2015  09:00  04/08/2015  09:00 
בחינה   יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל**   פרופ' איל בן - דור   09/07/2015  09:00  05/08/2015  09:00 
בחינה   חישה מרחוק בסביבה עירונית   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   12/07/2015  09:00  06/08/2015  09:00 
בחינה   שיטות מחקר כמותיות   מר גבריאל גרינשטיין ,גב' מרינה טוגר   13/07/2015  09:00  09/08/2015  09:00 
בחינה   יישומי מטאורולוגיה בעידן של שינוי אקלימי**   ד"ר ברוך זיו   15/07/2015  09:00  11/08/2015  09:00 
בחינת בית   סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים   פרופ' דרור אבישר   25/06/2015  09:00  21/07/2015  09:00 
בחינת בית   אפידמיולוגיה סביבתית   פרופ' מיכה הופ   מועד א : 02/07/2015 בשעה : 09:00 ; מבחן בית- מועד החזרת המבחן: 7.7.2015

מועד ב : 29/07/2015 בשעה : 09:00 ; מבחן בית - מועד החזרת המבחן: 3.8.2015


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח