כללי

מטרת התואר השני הינה לימודים מתקדמים והתמחות בתחומי הגיאוגרפיה וסביבת האדם. תכנית הלימודים כוללת שיעורים עיוניים ויישומיים תוך דגש על יחסי הגומלין בין ההיבטים הפיסיים, האנושיים והחברתיים-תרבותיים של הסביבה. החוג מציע אפשרות להתמחות בתחומי ידע המצויים בקדמת המחקר האקדמי הבין-לאומי, ובמרכזם: גיאואינפורמטיקה, סביבה, חברה ותכנון והסביבה הפיסית (אקלים ומים). במסגרת התמחותם בחוג ניתנת לתלמידים האפשרות להתמקד בתחום ידע אחד או לשלב בין תחומי הידע  השונים.


ידיעון הפקולטה למדעי הרוח