מבנה תכנית הלימודים

לימודי התואר השני כוללים (א) שלב הכשרה המחייב את כל התלמידים; (ב) שלב מתקדם בהתאם למסלול הלימודים הנבחר, מחקרי או עיוני. מכסת הלימודים  במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) היא 28 ש"ס ופטור משפה זרה שנייה (או קורסים חלופיים לשפה זרה בהיקף 4 ש"ס, ראה דרישות ונהלים לעיל) ו-32 ש"ס במסלול העיוני (ללא עבודת גמר).

 

 

שלב ההכשרה (10 ש"ס)
המסלול המחקרי
(הכולל עבודת גמר)
 
המסלול העיוני
(ללא עבודת גמר)
 
שיעורי חובה: זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה, שיטות מחקר מתקדמות (כמותיות או איכותיות)  4 ש"ס  4 ש"ס
סמינר מחלקתי (שני סמסטרים) חובת נוכחות חובת נוכחות
סמינריון  2 ש"ס  2 ש"ס
2 שיעורי בחירה  4 ש"ס  4 ש"ס
השלב המתקדם (18-22 ש"ס)    
שיעורי בחירה והתמחות  18 ש"ס - כולל  סמינריון אחד
 20 ש"ס - כולל 2 סמינריונים
סמינריון שני ---------  2 ש"ס
פטור משפה זרה שנייה (או קורסים מתודולוגיים חלופיים בהיקף של 4 ש"ס)  4 ש"ס --------
בחינת גמר בע"פ
                             חובה במסלול העיוני
עבודת גמר (תזה) + הגנה בע"פ
חובה במסלול המחקרי  -
סה"כ 28  ש"ס (או 32 ש"ס עם שפה זרה שנייה)  32 ש"ס
 

 

על התלמידים לסיים את שלב ההכשרה עד סוף שנת הלימודים הראשונה, אך מומלץ לשמוע שיעורים נוספים כבר בשנה הראשונה ולהשתתף בסמינר המחלקתי כדי לעמוד ביעד של סיום התואר בשנתיים.


השלב המתקדם במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)
התלמידים יבחרו לעצמם מנחה בסמוך למועד ההרשמה, ובשיתוף עמו יבנו לעצמם תכנית לימודים בת 18 ש"ס (נוסף על שלב ההכשרה) בהתאם לתחום הידע שבחרו להתמחות בו ופטור משפה זרה שנייה (או קורסים מתודולוגיים חלופיים לשפה זרה בהיקף 4 ש"ס).

 השלב המתקדם במסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

התלמידים יבנו לעצמם תכנית לימודים בת 22 ש"ס (נוסף על שלב ההכשרה) בהתאם לתחומי הידע המוצעים ולפי התעניינותם, בשיתוף היועץ לתלמידי התואר השני. התלמידים יחויבו להגיש עבודה סמינריונית נוספת (פרט לעבודה הסמינריונית הנדרשת בשלב ההכשרה) ולעמוד בבחינת גמר בע"פ עם סיום לימודיהם.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח