דרישות ייחודיות לתלמידי התכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון

 

 

המסלול המחקרי
(הכולל עבודת גמר)

המסלול העיוני
(ללא עבודת גמר)

שיעורי חובה  4 ש"ס  4 ש"ס
שיעורי ליבה  8 ש"ס  8 ש"ס
שיעורי מתודולוגיה ומיומנות  4 ש"ס  4 ש"ס
פרויקט ישומי  4 ש"ס  4 ש"ס
שיעורי בחירה והתמחות (כולל  סמינריונים)  8ש"ס  12 ש"ס 
סמינר  מחלקתי  2  סמסטרים (אחת  לשבועיים)
נוכחות חובה  נוכחות חובה
פטור משפה זרה שנייה (או קורסים מתודולוגיים חלופיים בהיקף של 4 ש"ס)  ש"ס  
סה"כ שיעורי בחירה והתמחות (כולל סמינריונים) 28  ש"ס (או 32 עם שפה זרה שנייה)  32 ש"ס

שיעורי חובה (4 ש"ס)
זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה 2 ש"ס
שיטות מחקר מתקדמות, כמותיות או איכותיות 2 ש"ס 

 שיעורי ליבה (8 ש"ס)
מיועדים להעניק תשתית תיאורטית משותפת לכל תלמידי התכנית. יש לבחור קורסים בהיקף של 8 ש"ס (לפחות) *(תלמידים שישתתפו בפרויקטים יישומיים בהיקף של 12 ש"ס נדרשים ללמוד 6 ש"ס בלבד במסגרת שיעורי הליבה) 

שיעורי מתודולוגיה ומיומנות (4 ש"ס)
שיעורים העוסקים במתודולוגיה  ושיטות של חקירת הסביבה, החברה ותהליך התכנון ויחס הגומלין ביניהם, מנקודות מבט כמותית-סטטיסטית ואיכותית-פנומנולוגית. יש לבחור קורסים בהיקף של 4 ש"ס (לפחות). הקורסים יכולים להיחשב גם כשיעורי בחירה.

פרויקט יישומי (4 ש"ס)
מיועד לשלב את החומר הנלמד בעבודת צוות שעניינה טיפול מעשי בבעיה תכנונית בהיבט הסביבתי-חברתי.(* פרוייקט יישומי יכול להיחשב גם כשיעור בחירה).

שיעורי בחירה והתמחות (8 או 12 ש"ס, בהתאם למסלול)
מאפשרים התמחות בנושאים נבחרים שעניינם יחסי הגומלין בין חברה, סביבה ותכנון. ניתן לבחור מכלל רשימת הקורסים לתואר שני ובכלל זה קורסי ליבה ומתודולוגיה נוספים. 


ידיעון הפקולטה למדעי הרוח