המגמה לבלשנות שמית

שנה א' (16 - 22 ש"ס)

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי 2 ש"ס
מבוא לבלשנות שמית  4 ש"ס
הלשון העברית לתקופותיה ש'+ת'  2+2 ש"ס 
לבחירה אחד משני המבואות להלן:   

מבוא למקרא (א') + מבוא למקרא (ב') 

2+2 ש"ס 
מבוא לבלשנות + תרגיל מבוא לבלשנות 2+2 ש"ס
שיעור תיאורטי   4-2 ש"ס 
סה"כ: 18-16 ש"ס

בנוסף על תנאי הקבלה של הפקולטה, נדרשת מתלמידי המגמה לבלשנות שמית ידיעת ערבית ברמה של בחינת בגרות 3 יחידות בציון 80 לפחות או ברמת 4 יחידות ויותר בציון 70 לפחות. ניתן להשיג ציון "פטור" בערבית במסגרת של מכינה אוניברסיטאית.
תלמידים שלא השיגו פטור מערבית בטרם החילם את לימודיהם ילמדו בשנה הראשונה ללימודיהם האקדמיים את לימודי המיומנות: מכינה בערבית (4 ש"ס) עפ"י הנחיית יועץ החוג.

שנים ב'-ג' (40-38 ש"ס)

לשונות עיקריות למתחילים 16 ש"ס (8x2 ) 
לימודים תיאורטיים /לשון נוספת/ קורס לשון למתקדמים 16-14 ש"ס
סמינריון 4 ש"ס
סמינריון 4 ש"ס

בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

במסגרת לימודי הלשונות העיקריות המגמה מציעה לימודי אכדית, ארמית חדשה, ערבית, לשונות אתיופיות (געז, אמהרית) והקבץ הלשונות הצפון-מערביות (כנענית עתיקה, פיניקית, אוגריתית, ארמית עתיקה).

להלן דוגמה למהלך הלימודים:

שנה א'

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי 2 ש"ס
מבוא לבלשנות שמית 4 ש"ס
שני קורסים נוספים מתוך המבואות הנדרשים 8 ש"ס
שיעור תיאורטי א'  4-2 ש"ס
מכינה בערבית 4 ש"ס
סה"כ לימודי שנה א' 22-16 ש"ס, מהן 4 שעות מיומנות

שנה ב'

שפה א' למתחילים 8 ש"ס
שיעור תיאורטי ב' 4-2 ש"ס
שיעור תיאורטי ג' 4 ש"ס
שיעור תיאורטי ד' 4 ש"ס
סה"כ לימודי שנה ב' 20-18 ש"ס

שנה ג'

שפה ב' למתחילים 8 ש"ס
שיעור תיאורטי ה' או לשון נוספת 4 ש"ס
שני סמינריונים 8 ש"ס
סה"כ לימודי שנה ג' 20 ש"ס
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח