מגמת מקרא

 

 

  1. תלמידים שהתחילו ללמוד במגמת מקרא לפני שנה"ל תשע"ד מחוייבים לתכנית הלימודים המפורטת בידיעון של שנת קבלתם למגמה. 
  2. תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א') הינו חלופה לתרגיל "בקיאות בספרי המקרא" לאלו שלא השלימו עדיין קורס זה.

 

 

 שנה א' (20 שעות)

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי 2 ש"ס
מבוא למקרא (א'): הספרות לסוגותיה 
מבוא למקרא (ב'): המחקר לזרמיו
2+2 ש"ס
הלשון העברית לתקופותיה (ש'+ת') 2+2 ש"ס
לבחירה אחד משלושת המבואות להלן: (ניתן לדחות לשנה ב')  
מבוא למחשבת חז"ל או מבוא להגות יהודית של ימה"ב + מבוא לתורת הסוד או מבוא לבלשנות שמית
4 ש"ס
סה"כ: 14 ש"ס
תרגיל טקסטואלי למתחילים 2 ש"ס
לימודי מיומנויות:
 
תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א') 2 ש"ס
תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק ב') 2 ש"ס
נוסחים ותרגומים של המקרא 2 ש"ס
שנים ב' ג' (44-40 ש"ס)  
תרגילים טקסטואליים למתקדמים 4 ש"ס
פרשנות המקרא 4 ש"ס
שיעורי בחירה* 24 ש"ס
שנה ג'
 
סמינריון 4 ש"ס
סמינריון 4 ש"ס
סה"כ: 62 ש"ס
 

בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה. 
*מומלץ לשמוע שיעור (בהיקף של 4-2 ש"ס) בהיסטוריה או בארכיאולוגיה של תקופת המקרא, וכן לשמוע שיעור (בהיקף של  4-2 ש"ס) בקורסים של מגמה אחרת בחוג (כגון קורס בתחום הלשון, הפרשנות או ההגות). קורסים אלה נחשבים במניין 24 הש"ס של שיעורי הבחירה של המגמה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח