מגמת פילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה


בשנים א' וב' ישלימו תלמידי המגמה את התרגיל הביבליוגרפי, את שיעורי המבוא + השיעורים הנלווים למבואות והמיומנויות של המגמה.
בשנה ב' מומלץ להתחיל במקביל גם בשיעורי הבחירה. שיעורי הבחירה חייבים להתפרס על כל שלושת מדורי ההתמחות של המגמה. ניתן לבחור עד 4 ש"ס משיעורי הבחירה של מגמות החוג השונות. בשנה ג' יבחרו התלמידים שני קורסים סמיריונים משני מדורי התמחות שונים. באחד יגישו עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפראט.

שנים א' ב'  - מבואות חובה + תרגיל ביבליוגרפי (סה"כ 14ש"ס) 

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי

 2ש"ס

מבוא למחשבת חז"ל 

 4ש"ס

מבוא להגות היהודית של ימה"ב + מבוא לתורת הסוד

 2+2ש"ס

מבוא להגות יהודית מודרנית (חלקים א' + ב')

 2+2ש"ס

שנים א' ב'  - שיעורי  חובה נלווים למבואות (סה"כ 12ש"ס)

המהפכה המשנאית

 2ש"ס

קריאה במורה נבוכים חלק א' + חלק ב'* - (שיעור נלווה למבוא של ימה"ב) * חלק ב' חובה למתמחים בתחום פילוסופיה, קבלה וחסידות. שיעור זה יימנה במניין שעות שיעורי הבחירה של התלמיד. 

 2ש"ס

קריאה בספר הזוהר 

 4ש"ס

קריאה בטקסטים בהגות יהודית 

 4ש"ס

שנים א' ב' –מיומנויות  (סה"כ 6 ש"ס)

מכינה בתלמוד

 2ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית*

 2ש"ס

מבוא לפילוסופיה חדשה

 2ש"ס

 .*מומלץ להשתתף במיומנות מבוא לפיל' יוונית כבר בשנת הלימודים הראשונה.

שנים ב' ג' שיעורי בחירה- (סה"כ 22 ש"ס)

שיעורי בחירה מתקדמים* בכל אחד משלושת מדורי המגמה. במסגרת זו ניתן גם לבחור עד 4 ש"ס משיעורי בחירה של מגמות החוג השונות. 

 22ש"ס

*הרישום לשיעור מתקדם מותנה בשמיעת שיעור המבוא +השיעור הנלווה לו במדור.

סמינריון* מדור בחירה  I

 4ש"ס

סמינריון* מדור בחירה  II

 4ש"ס

סה"כ

 8ש"ס

*בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.
השתתפות בסמינריון מותנית בשמיעת 4 ש"ס שיעור בחירה מתקדם במדור.

התמחות בתלמוד – מבנה תכנית הלימודים למבקשים תואר בתלמוד (דו-חוגי) סה"כ 56 ש"ס

שנים  א' ב' מבואות חובה:

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי

 2ש"ס

מבוא למחשבת חז"ל 

 4ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה (ש'+ת'(

 2+2ש"ס

מבוא למקרא (שני החלקים) או מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב + מבוא לתורת הסוד

 2+2ש"ס

סה"כ:

 14ש"ס

שיעורי חובה:

המהפכה המשנאית

 2ש"ס

שתי מכינות בתלמוד

 2+2ש"ס

ארמית בבלית וגלילית (לא יינתן בתשע"ה)

 2+2ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית

 2ש"ס

סה"כ

 12ש"ס

שיעורים מתקדמים בתחום ההתמחות סה"כ:

 16-14ש"ס

שיעורי בחירה בכל תחום התמחות/מגמה בחוג

 4ש"ס

שיעורי בחירה מהחוג להיסטוריה של עם ישראל

 4-2ש"ס

סמינריונים* (4X2 ש"ס)

 8ש"ס 

*בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח