מבנה הלימודים

התכנית מורכבת מלימודים עיוניים בין-תחומיים ומסדנאות עריכה שהן השלד המרכזי של התכנית. סדנאות אלו עוסקות במגוון תחומי העשייה של העורך הלשוני: עריכת תרגום, עריכה ספרותית, עריכה עיתונאית, עריכה מנהלית, עריכת דברי מדע וכיו"ב.

התכנית אף כוללת סדרת מפגשים עם עורכים ועם אנשי מקצוע מתחומי העשייה המרכזיים בעריכה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח