מזכירות החוג

פרופ'  תמר סוברן - ראשת החוג ללימודי התרבות העברית

פרופ' חזי מוצפי - ראש מגמת הלשון העברית ומ"מ ראש מגמת בלשנות שמית

ד"ר דלית רום שילוני – ראש מגמת מקרא

פרופ'  ישי רוזן-צבי – מ"מ ראש מגמת פילוסופיה יהודית וראש התכנית בתלמוד

ד"ר יובל גובני – ראש המגמה הבין-תחומית

פרופ' חיים כהן – ראש תכנית הלימודים בעריכה לשונית  

עוזרת מנהלית בחוג - רותי טיטונוביץ

מזכירת תלמידים - ענת אבירם

מזכירות החוג:
בנין רוזנברג, חדר 309,
טל': 6409787 
קבלת קהל:

ימים א'-ה', בשעות: 12:00-9:30 ,
יום ג' 15:00-9:30

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח