מבנה תכנית הלימודים

א. העת העתיקה

 •  ימי המקרא
 •  ימי הבית השני
 •  ימי המשנה והתלמוד
 •  התקופה הביזנטית בארץ ישראל

ב.ימי הביניים (ראשית העת החדשה)

 •  היהודים תחת שלטון האסלאם
 •  היהודים באירופה הנוצרית
 •  ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה, בתקופה הצלבנית, בתקופה הממלוכית ובתקופה העות'מאנית 
 •  העת החדשה המוקדמת

ג. העת החדשה

 •  היהודים באירופה במאות ה-18 וה-19
 •  יהודי ארצות האסלאם ויהודי ארץ ישראל
 •  יהודי העולם במאה ה-20
 •  תולדות ארץ ישראל בעת החדשה ותולדות מדינת ישראל למן הקמתה

מערכת הלימודים במסלול לימודי ישראל  מתמקדת בהיסטוריה של מדינת ישראל, היישוב והציונות, וכן דנה בתהליכים חברתיים, פוליטיים, כלכליים ותרבותיים המתרחשים בישראל בימים אלה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח