קורסי החוג להיסטוריה של עם ישראל

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג להיסטוריה של עם ישראל

לימודי התואר הראשון

תרגיל חובה בשנה ראשונה (מסגרת 140)

0677105801 - "ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג105
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג105

קורסי בחירה מומלצים (מסגרת 111)

0677124001 - מיומנויות מחקר וכתיבה היסטורית (תאריך בחינה)
ד"ר מאיה גז סמסטר א'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג106
0690191401 - מהי קדושה בזמן? תמורות בעיצובה של השבת בספרות חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר איתמר ברנרסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג102

לימודי ליבה

העת העתיקה - (מסגרת 120)

0677113401 - עולמות יהודים בין כורש למוחמד (קורס חובה) (תאריך בחינה)
ד"ר יובל רוטמןסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג102
ד"ר יובל רוטמןסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג102
0671236701 - קורס דיגיטלי - ירושלים בין חורבן להתחדשות** (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'שיעור00:00–00:00
0671236702 - תרגיל לקורס הדיגיטלי - ירושלים בין חורבן להתחדשות** (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00גילמן317
0671107401 - מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית (תאריך בחינה)
ד"ר עומר סרגיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0677207801 - יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשים בא"י בתקופה הביזנטית (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג105
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג105

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - (מסגרת 130)

0677106101 - יהודים ונוצרים בימה"ב(עד מסעי הצלב 1096) (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג205
0677110101 - העיר והקהילה בספרד בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג107
0677106201 - יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב (ממסע הצלב הראשון) (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
0677125301 - שרשי המודרניות: יהודי אירופה במאה השמונה-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002

העת החדשה - (מסגרת 140)

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00קרטר203
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00קרטר203
0677125701 - 'השיגעון הגדול':יהודי גליציה ערב מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה (תאריך בחינה)
ד"ר אלה באוארסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן277
0677158901 - יהודי מזרח אירופה: היסטוריה, חברה ותרבות 1939-1600 (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג002
1411712201 - יהדות, חוק וטכנולוגיה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' לביא שי
ד"ר מעוז כהנא
סמסטר א'שיעורג'16:00–17:30גילמן278
0677123801 - ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1939-1918 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן282
0677125501 - יהודי ארה"ב במאה ה-20: ציונות, השתלבות, פוליטיקה ותרבות (תאריך בחינה)
פרופ' מתיו סילברסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג205
0677125101 - תגובת התנועה הציונית והיישוב לנאציזם 1941-1933 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג002
0677114801 - המאבק להקמת המדינה, 1947-1939 (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001
0677126001 - מבוא לתולדות השואה (תאריך בחינה)
ד"ר חוי דרייפוססמסטר ב'שיעור00:00–00:00
0677125401 - היסטוריה בעין המצלמה: יהודי גליציה בין מזרח למערב (תאריך בחינה)
ד"ר נתן שיפריססמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן280
0677125601 - אנטישמיות: האם יש לשנאה היסטוריה משלה? (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן306
0677125201 - תגובת התנועה הציונית והיישוב לשואה-ניסיונות הצלה(1945-1941 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
0677111901 - ישראל בעשור השני (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן281
0677125301 - שרשי המודרניות: יהודי אירופה במאה השמונה-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002
0677123901 - ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1948-1939 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן282
0602615401 - השכלה לילד - ראשיתה של ספרות הילדים היהודית באירופה (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורד'08:00–12:00גילמן449
0677112601 - נשים ביישוב ובישראל הצעירה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0677208301 - העליות לארץ ישראל, 1947-1881 (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג001

לימודי התמחות - תרגילים

העת העתיקה - (מסגרת 120)

0677210301 - מרכיבים פאזל - 'מפת' ארץ ישראל בתקופות ההלניסטית, הרומית והב (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר יובל שחרסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג102
0677206901 - המשפחה היהודית בעת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל רוטמןסמסטר ב'תרגילב'16:00–20:00קרטר202

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - (מסגרת 130)

0677207401 - ספרות השו"ת כמקור היסטורי (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00קרטר202
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00קרטר202
0677203601 - נשים יהודיות ונוצריות חדשות בספרד בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג107

העת החדשה - (מסגרת 140)

0677210001 - תגובת העולם החופשי לרצח יהדות אירופה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שו"תד'10:00–14:00קרטר202
0677209801 - ד"ר חיים וייצמן, בין ביוגרפיה והיסטוריה (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00קרטר202
0677210101 - התנועות הדתיות ביהדות המאה ה-19 וה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00קרטר203
פרופ' שלום רצביסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00קרטר203
0677209901 - שנים ראשונות למדינה: מבט היסטורי והיסטוריוגרפי-קריאה מודרכת (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'תרגילה'14:00–18:00רוזנברג211
0677113101 - המחלוקת בין תנועת העבודה לתנועה הרויזיוניסטית, 1952-1925 (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00קרטר203
ד"ר מאיר חזןסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00קרטר203
0677206201 - היצירה היהודית בראי ההיסטוריה (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'שו"תג'18:00–20:00רוזנברג102
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'שו"תה'18:00–20:00רוזנברג102
1041358101 - יהודים, אנתרופולוגים ומה שביניהם (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שו"תב'14:00–17:00נפתלי420
0677209701 - תרגיל בקריאת מקורות: שואת יהודי אירופה - משטר, חברה ויהודים (תאריך בחינה)
ד"ר חוי דרייפוססמסטר ב'תרגילג'12:00–16:00רוזנברג209
0677113001 - חיים בסרט: דמות היהודי בקולנוע האמריקאי, הישראלי והמזרח אירו (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'שו"תה'14:00–18:00גילמן282

סמינרים לתואר ראשון

העת העתיקה - (מסגרת 300)

0671231701 - ארץ ישראל תחת שלטון אשור** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
0677307101 - קדושים ועושי ניסים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל רוטמןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00קרטר202
ד"ר יובל רוטמןסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00קרטר202
0677308201 - חברה במראה - הספרות התלמודית כמקור היסטורי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00קרטר202
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00קרטר202

ימי הביניים - (מסגרת 300)

0677365101 - הכרוניקות של יהודי ספרד (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג209
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג209
0677303501 - יהודי אנגליה בימי הביניים: היבטים היסטוריים וכלכליים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00קרטר203
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00קרטר203

העת החדשה - (מסגרת 300)

0677305001 - הקיבוץ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00קרטר203
0677304701 - החסידות בעיני מתנגדיה: קריאה בכתבי פולמוס ומחלוקת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסףסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00קרטר203
0677305201 - כתיבה יהודית בשואה ועל השואה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חוי דרייפוססמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00קרטר203
0677308301 - "המרוקאים" - במרוקו ובישראל: חברה, תרבות וזיכרון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ירון צורסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00קרטר203
0677308101 - בין אמנציפציה לאנטישמיות: יהדות מערב ומרכז אירופה (המאה ה-19 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00קרטר203
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00קרטר203
0677305701 - ארועי מפתח בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00קרטר202
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00קרטר202

שיעורים מומלצים מלימודי תרבות עברית

0690190201 - מבוא למחשבת חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
0690161301 - מבוא להגות יהודית של ימה"ב** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב001
0690120101 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690120201 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282

מסלול לימודי ישראל

קורסי חובה בשנה א' - מסגרת 180

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00קרטר203
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00קרטר203
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורס חובה לשנה א' לתלמידי החוג להיסטוריה של המזה"ת בלבד

במקום הקורס: מבוא למזה"ת בעת החדישה של פרופ' עוזי רבי יש לב

0622216201 - יהודים, ישראלים ושאלת ירושלים באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277

קורסי ליבה - מסגרת 185

0677124001 - מיומנויות מחקר וכתיבה היסטורית (תאריך בחינה)
ד"ר מאיה גז סמסטר א'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג106
0677209801 - ד"ר חיים וייצמן, בין ביוגרפיה והיסטוריה (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00קרטר202
1411712201 - יהדות, חוק וטכנולוגיה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' לביא שי
ד"ר מעוז כהנא
סמסטר א'שיעורג'16:00–17:30גילמן278
0677123801 - ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1939-1918 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן282
0677125101 - תגובת התנועה הציונית והיישוב לנאציזם 1941-1933 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג002
0677114801 - המאבק להקמת המדינה, 1947-1939 (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001
0677209901 - שנים ראשונות למדינה: מבט היסטורי והיסטוריוגרפי-קריאה מודרכת (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'תרגילה'14:00–18:00רוזנברג211
0622219201 - המאה הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר הראל חורבסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00גילמן278
ד"ר הראל חורבסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00גילמן278
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן306
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן304
ד"ר נמרוד טלסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמן304
0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמןא319
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן362
0662115401 - צדק חברתי ו(אי) שוויון בראי מאבקים חברתיים בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0677126001 - מבוא לתולדות השואה (תאריך בחינה)
ד"ר חוי דרייפוססמסטר ב'שיעור00:00–00:00
0677125201 - תגובת התנועה הציונית והיישוב לשואה-ניסיונות הצלה(1945-1941 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
0677111901 - ישראל בעשור השני (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן281
0677123901 - ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1948-1939 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן282
0677112601 - נשים ביישוב ובישראל הצעירה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0677208301 - העליות לארץ ישראל, 1947-1881 (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג001
0677113101 - המחלוקת בין תנועת העבודה לתנועה הרויזיוניסטית, 1952-1925 (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00קרטר203
ד"ר מאיר חזןסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00קרטר203
0677113001 - חיים בסרט: דמות היהודי בקולנוע האמריקאי, הישראלי והמזרח אירו (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'שו"תה'14:00–18:00גילמן282
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן305
ד"ר נמרוד טלסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00גילמן305
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן305

סמינרים - מסגרת 330 רפראטים - מסגרת 340

0677305001 - הקיבוץ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00קרטר203
0680406101 - ספרות דור תש"ח (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג211
0677308301 - "המרוקאים" - במרוקו ובישראל: חברה, תרבות וזיכרון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ירון צורסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00קרטר203
0677305701 - ארועי מפתח בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00קרטר202
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00קרטר202

קורסי בחירה - מסגרת 190

מומלץ להירשם לקורסי הבחירה השונים רק משנה ב'

לקורסי הבחירה ממשפטים וממדעי החברה מומלץ להירשם בשנה ג'

0677105801 - "ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג105
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג105
0677125501 - יהודי ארה"ב במאה ה-20: ציונות, השתלבות, פוליטיקה ותרבות (תאריך בחינה)
פרופ' מתיו סילברסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג205
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
1411116010 - משפט והיסטוריה (תאריך בחינה)
פרופ' לחובסקי אסףסמסטר א'שיעורב'15:00–17:30טרובוביץ301
1411310701 - משפט עברי: הציונות ומדינת ישראל- הלכה והגות (תאריך בחינה)
פרופ' אדרעי אריהסמסטר א'שיעורב'10:30–12:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' אדרעי אריהסמסטר א'שיעורג'10:30–12:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
0811220201 - מבוא לתאטרון יהודי עברי*** (תאריך בחינה)
פרופ' קינר גדסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00מכסיקו213
0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0602601601 - ספרות הילדים העברית: מבוא (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורד'08:00–12:00גילמן262
1041260701 - ריבוד ואי שוויון (תאריך בחינה)
פרופ' לוין אפשטיין נחסמסטר א'שו"תד'10:00–13:00נפתלי108
0691223401 - יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית (תאריך בחינה)
מר ירון בלסלבסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 115
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
1411572801 - המעמד המשפטי של המיעוט הערבי בישראל (תאריך בחינה)
עו"ד ג'בארין חסןסמסטר א'שיעורה'17:00–18:30טרובוביץ209 - אולם קפלון
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי210
0662195901 - מרחב בספרות ילדים ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
0691292901 - גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה (תאריך בחינה)
מר ירון בלסלבסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 232
0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
1041358101 - יהודים, אנתרופולוגים ומה שביניהם (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שו"תב'14:00–17:00נפתלי420
0690264101 - אדם,טבע וחילון בהגותו של א.ד. גורדון (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' שנהב יהודהסמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101

לימודי התואר השני

מסגרות 620, 625 - מסלול מחקרי

מסגרות 640, 645 - מסלול עיוני

סמינר חובה בשנה ראשונה בסמסטר א'

0677410001 - מקצועו של ההיסטוריון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00קרטר203

סמסטר א'

0677408201 - דת וכפירה בתקופת השואה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חוי דרייפוססמסטר א'סמינרא'10:00–14:00קרטר203
0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203
0677409701 - יהודים וערים: בין היסטוריה עירונית ובין היסטוריה קהילתית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0677409601 - מלחמת בן כוסבה - המרד ושברו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל שחרסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00קרטר202
0602611801 - נעורים בחברה היהודית והנוצרית באירופה הקדם מודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317
0677409501 - דת, לאומיות ואוניברסליזם ביהדות המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00קרטר203
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00קרטר203

סמסטר ב'

0671413301 - מבט היסטורי וארכיאולוגי על הדויטרונומיסט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
0677402901 - יהודים וקונברסוס בימי הביניים והרנסנס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג209
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג209
0602614801 - אלה הקטנים יהיו גדולים ויהיו עברים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן455
0677409801 - משבתאות לחסידות: טקסט והיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00ווב101
0677409201 - "אהוב את הרובה, שנא את המלחמה"-הויכוח על הפעלת הכוח ביישוב (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00קרטר203
0677408701 - בין משפטי נירנברג למשפט פרנקפורט-אושוויץ 1965-1945 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00קרטר203
0677403601 - העיירה היהודית - היסטוריה, זיכרון ודימוי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203
0677419601 - עלילת הדם בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר202
0677405801 - קצן של הקהילות היהודיות בארצות האסלאם, 1977-1947 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ירון צורסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203
0677407001 - בין יהודים לנוכרים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00רוזנברג212

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח