בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 27.5.15, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.15

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה)   פרופ' ירון צור   30/01/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   מרכיבים פאזל-'מפת' א"י בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית   ד"ר יובל שחר   02/02/2015  09:00  01/03/2015  13:00 
בחינה   ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1939-1918   פרופ' מוטי גולני   06/02/2015  09:00  08/03/2015  16:00 
בחינה   יהודים ונוצרים בימה"ב (עד מסעי הצלב 1096) (קורס חובה)   פרופ' שמחה גולדין   09/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
בחינה   תגובת התנועה הציונית והיישוב לנאציזם 1941-1933   ד"ר רוני שטאובר   12/02/2015  09:00  29/03/2015  16:00 
בחינה   המאבק להקמת המדינה, 1947-1939   ד"ר מאיר חזן   16/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינת בית   ספרות השו"ת כמקור היסטורי   פרופ' שמחה גולדין   מועד א : 26/01/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד 28.01.15 בשעה 9:00.

מועד ב : 23/02/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד 25.02.15 בשעה 9:00.

עבודה   העיר והקהילה בימי הביניים   פרופ' אליעזר גוטווירט   מועד א : 04/02/2015 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   יהודי ארה"ב במאה ה-20: ציונות, השתלבות, פוליטיקה ותרבות   פרופ' מתיו סילבר   מועד א : 18/02/2015 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   יהודי מזרח אירופה: היסטוריה, חברה ותרבות 1939-1600   ד"ר סקוט אורי   מועד א : 22/02/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   מיומנויות מחקר וכתיבה היסטורית   ד"ר מאיה גז   מועד א : 01/03/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13:00.

עבודה   עולמות יהודים בין כורש למוחמד (קורס חובה)   ד"ר יובל רוטמן   מועד א : 03/03/2015 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   "ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל   ד"ר מעוז כהנא   מועד א : 11/03/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00.

עבודה   'השיגעון הגדול': יהודי גליציה ערב מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה   ד"ר אלה באואר   מועד א : 18/03/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00.

עבודה   ד"ר חיים וייצמן, בין ביוגרפיה והיסטוריה   פרופ' מוטי גולני   מועד א : 24/03/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   תגובת העולם החופשי לרצח יהדות אירופה   ד"ר רוני שטאובר   מועד א : 26/03/2015 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   התנועות הדתיות ביהדות המאה ה-19 וה-20   פרופ' שלום רצבי   מועד א : 31/03/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00.

עבודה   שנים ראשונות למדינה: מבט היסטורי והיסטוריוגרפי - קריאה מודרכ   ד"ר אורית רוזין   מועד א : 02/04/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יהודי אירופה במאה השמונה-עשרה   ד"ר מעוז כהנא   22/06/2015  13:30  20/07/2015  13:00 
בחינה   יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשים בא"י בתקופה הביזנטית   ד"ר יובל שחר   24/06/2015  09:00  22/07/2015  09:00 
בחינה   המחלוקת בין תנועת העבודה לתנועה הרויזיוניסטית, 1952-1925   ד"ר מאיר חזן   29/06/2015  09:00  31/07/2015  09:00 
בחינה   יהודים בעולם הנוצרי של ימי הביניים (ממסע הצלב הראשון)   פרופ' שמחה גולדין   01/07/2015  13:00  11/08/2015  09:00 
בחינה   ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1948-1939   פרופ' מוטי גולני   03/07/2015  09:00  07/08/2015  09:00 
בחינה   תגובת התנועה הציונית והיישוב לשואה-ניסיונות הצלה (1941-1945)   ד"ר רוני שטאובר   07/07/2015  13:00  04/08/2015  09:00 
בחינה   קורס דיגיטלי - מבוא לתולדות השואה   ד"ר חוי דרייפוס   14/07/2015  09:00  09/08/2015  09:00 
בחינה   העליות לארץ ישראל, 1947-1881   ד"ר מאיר חזן   17/07/2015  09:00  14/08/2015  09:00 
בחינה אמריקאית   ישראל בעשור השני   ד"ר אורית רוזין   26/06/2015  09:00  24/07/2015  09:00 
עבודה   נשים יהודיות ונוצריות חדשות   פרופ' אליעזר גוטווירט   מועד א : 05/07/2015 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   נשים ביישוב ובישראל הצעירה   ד"ר אורית רוזין   מועד א : 09/07/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00.

עבודה   חיים בסרט: דמות היהודי בקולנוע האמריקאי, הישראלי והמזרח אירופאי   ד"ר סקוט אורי   מועד א : 12/07/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   היסטוריה בעין המצלמה: יהודי גליציה בין מזרח למערב   ד"ר נתן שיפריס   מועד א : 19/07/2015 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   המשפחה היהודית בעת העתיקה   ד"ר יובל רוטמן   מועד א : 27/07/2015 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירות החוג עד השעה 13:00.

עבודה   תרגיל בקריאת מקורות: שואת יהודי אירופה - משטר, חברה ויהודים   ד"ר חוי דרייפוס   מועד א : 29/07/2015 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   אנטישמיות: האם יש לשנאה היסטוריה משלה?   ד"ר סקוט אורי   מועד א : 02/08/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13:00.

עבודה   היצירה היהודית בראי ההיסטוריה   פרופ' שלום רצבי   מועד א : 06/08/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח