כללי

לימודי התואר השני בחוג להיסטוריה של עם ישראל מוצעים בשני מסלולים:

מסלול הכולל עבודת גמר (מסלול מחקרי).

מסלול ללא עבודת גמר (מסלול עיוני).

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח