מסלולי הלימוד

החוג מציע ארבעה מסלולי לימוד:
  1. מסלול דו-חוגי: לימודים בחוג לבלשנות ובחוג נוסף באוניברסיטה במקביל. במסלול זה ילמדו התלמידים/ות 60 ש"ס במסגרת לימודי הבלשנות. 

  2. מסלול דו-חוגי "בלשנות חישובית - בלשנות ומדעי המחשב": לימודים בבלשנות ובמדעי המחשב המאפשרים העמקה בתחום הבלשנות החישובית. במסלול זה ילמדו התלמידים/ות 60 ש"ס במסגרת לימודי הבלשנות. 

  3. מסלול "נוירוביולוגיה של השפה": מסלול לימודים בביולוגיה ובלשנות עם הדגש במדעי המוח, במסגרת בית הספר סגול למדעי המוח. במסלול זה ילמדו התלמידים/ות 58 ש"ס במסגרת לימודי הבלשנות. 

  4. מסלול חד-חוגי בבלשנות (החל מהשנה השניה ללימודים): במסלול זה ילמדו התלמידים/ות 92 ש"ס במסגרת לימודי הבלשנות ו-24 ש"ס במסגרת חטיבת השלמה, סה"כ 116 ש"ס. 

 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח