תנאי הקבלה

 1.  למסלול הדו-חוגי הרגיל יתקבלו תלמידים/ות העומדים/ות בדרישות הקבלה של הפקולטה למדעי הרוח.

 2.  למסלול הדו-חוגי "בלשנות חישובית – בלשנות ומדעי המחשב" יתקבלו תלמידים/ות העומדים/ות בדרישות הקבלה של בית הספר למדעי המחשב.

 3. למסלול  "נוירוביולוגיה של השפה"  יתקבלו תלמידים/ות העומדים/ות בדרישות הקבלה של בי"ס סגול למדעי המוח. 

 4. למסלול החד-חוגי בבלשנות יתקבלו תלמידי/ות שנה ב' העומדים/ות בתנאים הבאים:
  א. בחוג לבלשנות – ציון משוקלל של 90 לפחות, בשלושה מתוך ארבעת הקורסים הבאים: מבוא לבלשנות, מבוא לסמנטיקה, יסודות הבלשנות התיאורטית:שפה ומוח, פונולוגיה מתחילים. 
  ב. בחוג השני –  ציון משוקלל של 80 לפחות בקורסים בהיקף של לפחות 16 ש"ס. 
  ג. אישור וועדות ההוראה של החוג לבלשנות והפקולטה למדעי הרוח.

  המעוניינים/ות לעבור למסלול החד-חוגי מתבקשים/ות לפנות בכתב לוועדת ההוראה של החוג לאחר קבלת כל הציונים, בתום שנת הלימודים הראשונה.

 5.  קורסי החוג לבלשנות פתוחים לתלמידי כל החוגים, על בסיס מקום פנוי. שימו לב שלרוב הקורסים יש דרישות קדם. פטור מדרישת הקדם ניתן על סמך לימודים קודמים בתחום, בכפוף להסכמת מרצה/ת הקורס ובאישור יועץ הב.א. 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח