בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 27.5.15, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.15

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   סטטסיטקה לבלשנים מתחילים   גב' ליאור אורדנטליך   29/01/2015  09:00  26/02/2015  09:00 
בחינה   ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני   פרופ' מירה אריאל   01/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   דר' איה מלצר-אשר   03/02/2015  09:00  06/03/2015  09:00 
בחינה   מבוא לבלשנות   ד"ר אוון גרי כהן   05/02/2015  13:00  08/03/2015  16:00 
בחינה   פונטיקה   ד"ר אוון גרי כהן   11/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
בחינה   מבוא לסוציובלשנות   ד"ר רועי גפטר   15/02/2015  13:00  13/03/2015  09:00 
בחינה   תחביר מתחילים   ד"ר אירנה בוטויניק רתם ,גב' נועה ברנדל   18/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
בחינת בית   מורפולוגיה   פרופ' אותי בת-אל   מועד א : 15/02/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 22.2.15 למזכירות החוג.

מועד ב : 22/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 29.3.15 למזכירות החוג.

בחינת בית   בלשנות חישובית מתקדמים   ד"ר רוני קציר   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד ה- 22.3.15 למזכירות החוג.

מועד ב : 21/04/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד ה- 29.4.15 למזכירות החוג.

בחינת בית   תחביר בן זמננו   פרופ' ג'וליה הורבט   מועד א : 06/04/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד ה- 13.4.15.

מועד ב : 13/05/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד ה- 20.5.15.

עבודה   פונולוגיה מתקדמים   פרופ' אותי בת-אל   מועד א : יש להחזיר את העבודה עד לתאריך 22.2.15. אופן ושעת הגשה ייקבעו ע"י המרצה.

עבודה   פונולוגיה ניסויית   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להחזיר את העבודה עד לתאריך 1.3.15. אופן ושעת הגשה ייקבעו ע"י המרצה.

בחינת ביניים   מבוא לבלשנות   ד"ר אוון גרי כהן   08/12/2014  14:00  26/12/2014  09:00 
בחינת ביניים   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   דר' איה מלצר-אשר   09/12/2014  10:00  02/01/2015  09:00 
בחינת ביניים   סטטיסטיקה לבלשנים מתחילים   גב' ליאור אורדנטליך   16/12/2014  08:00  09/01/2015  09:00 
בחינת ביניים   תחביר מתחילים   ד"ר אירנה בוטויניק רתם ,גב' נועה ברנדל   23/12/2014  12:00  16/01/2015  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לסמנטיקה   ד"ר אלדו סבי   24/06/2015  13:00  29/07/2015  09:00 
בחינה   קריאה מודרכת   גב' נועה קרני ,גב' הדס זיידנברג   26/06/2015  09:00  23/07/2015  09:00 
בחינה   נוירובלשנות:שפה ומח   דר' איה מלצר-אשר   28/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 
בחינה   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   ד"ר אירנה בוטויניק רתם ,דר' איה מלצר-אשר   01/07/2015  09:00  04/08/2015  09:00 
בחינה   בלשנות חישובית מתחילים   ד"ר רוני קציר   03/07/2015  09:00  02/08/2015  09:00 
בחינה   רכישת שפה   ד"ר אירנה בוטויניק רתם   06/07/2015  09:00  31/07/2015  09:00 
בחינה   פונולוגיה מתחילים   פרופ' אותי בת-אל   08/07/2015  09:00  10/08/2015  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לבלשנים מתקדמים   ד"ר ג'וליה פדלון   10/07/2015  09:00  07/08/2015  09:00 
בחינה   יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח   דר' איה מלצר-אשר   15/07/2015  13:00  13/08/2015  09:00 
בחינת ביניים   סטטיסטיקה לבלשנים מתקדמים   ד"ר ג'וליה פדלון   03/05/2015  16:00  22/05/2015  09:00 
בחינת ביניים   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   ד"ר אירנה בוטויניק רתם ,דר' איה מלצר-אשר   05/05/2015  10:00  29/05/2015  09:00 
בחינת ביניים   יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח   דר' איה מלצר-אשר   06/05/2015  10:00  29/05/2015  09:00 
בחינת ביניים   נוירובלשנות:שפה ומח   דר' איה מלצר-אשר   06/05/2015  14:00  05/06/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח