פירוט הקורסים

קורסי מ.א

קורס

דרישות קדם

ש"ס

סמסטר

קולוקוויום

-

4

שנתי

מורפולוגיה

פונולוגיה מתקדמים

2

א'

פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים

מבוא לבלשנות+פונולוגיה מתחילים+תחביר מתחילים*+סטטיסטיקה לבלשנים מתחילים* 4+2

א'

תחביר בן זמננו 1
 
תחביר מתקדמים 4 א'
תחביר בן זמננו 2

תחביר בן זמננו 1

2

ב'

בלשנות חישוביות מתקדמים

בלשנות חישובית מתחילים+תחביר מתחילים* 4+2 א'
נוירובלשנות: שפה ומוח
 
יסודות הבלשנות התיאורטית+פונולוגיה מתחילים+תחביר מתחילים 2+2 ב'
 
* ניתן ללמוד את דרישות הקדם במקביל לקורס.

קורסי/סמינרי ב.א. הפתוחים לתלמידי מ.א

קורס

דרישות קדם

ש"ס  

סמסטר 

סוגיות ברכישת פונולוגיה (סמינר)

פונולוגיה מתקדמים* 4

שנתי

חלוקת העבודה בין רכיבי הדקדוק (סמינר) תחביר מתקדמים

4

שנתי

בלשנות חישובית מתחילים**

יסודות הבלשנות התיאורטית

4

ב'

פונולוגיה ניסויית 

פונטיקה+פונולוגיה מתקדמים*   (מומלץ פונטיקה אקוסטית)
2

א

 
* ניתן ללמוד את דרישת הקדם במקביל לקורס בסמסטר א'
**תלמידים שאינם ממדעי המחשב/מתמטיקה מחוייבים להשתתף בתרגול בן 2 ש"ס
  


סמינרי מ.א.
 
קורס
 
דרישות קדם
 
ש"ס  
 
סמסטר
 
נושאים מתקדמים בסמנטיקה
 
יסודות הסמנטיקה הפורמלית
 
 
א'
 
עיבוד: חישוביות וקוגניציה
 
בלשנות חישובית מתקדמים
 
4
 
א'
 
נוירובלשנות: אזור ברוקה
 
נוירובלשנות: שפה ומוח
 
4
 
א'
 
גישות פרגמטיות 
(תלמידי מ.א. פטורים מדרישות הקדם)

4 ב'
פסיכובלשנות: אלמנטים ריקים בשפה
 
תחביר מתחילים+פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים 2 ב'
למידה: חישוביות וקוגניציה
 
בלשנות חישובית מתקדמים 4 ב'
פונולוגיה ומורפולוגיה של שפות קהילה
 
סמינר בפונולוגיה (אופטימליות סגמנטלית ו/או רכישת הפונולוגיה) 2 ב'
 
 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח