תנאי הקבלה לחוג

על המועמדים לחוג חלים כל תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה. סף הקבלה לחוג נקבע מדי שנה לפי אפשרויות החוג לקלוט תלמידים חדשים. ההתקבלות למגמת מקצועות הכתיבה הספרותית, בכל אחת מתכניותיה, מוגבלת ונקבעת על ידי ועדת קבלה של החוג. המתקבלים לתכניות לכתיבה יוצרת ולתרגום ייבחרו על-פי שיפוט של מטלה מעשית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח