קורסי החוג לספרות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג לספרות

לימודי התואר הראשון

לימודי ליבה (מסגרת 120)

0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' חנה נוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב001
**חובה לקחת הדרכה אישית לקורס הנ"ל
0680111101 - הדרכה אישית במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
גב' אריאל פרידןסמסטר א'הדרכה אישיתג'12:00–14:00דן-דוד209
0680111102 - הדרכה אישית במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
גב' חן אדלסבורגסמסטר א'הדרכה אישיתג'12:00–14:00דן-דוד210
0680111103 - הדרכה אישית במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
מר שי עבדיסמסטר א'הדרכה אישיתג'12:00–14:00דן-דוד211
0680111105 - הדרכה אישית במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
מר רועי חמאםסמסטר א'הדרכה אישיתג'12:00–14:00גילמן362
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן282
**חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל
0680111301 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
מר שגב עמוסיסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן361
0680111302 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
מר רועי חמאםסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד102
0680111303 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
גב' חן אדלסבורגסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד212
0680111304 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
גב' אריאל פרידןסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן362
0680130501 - תחנות יסוד בספרות המערב א' (תאריך בחינה)
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן281
0680100501 - יסודות השיר** (תאריך בחינה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
**חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל
0680100601 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
מר שי עבדיסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמן220
0680100602 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
מר שגב עמוסיסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמן279
0680100603 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
מר אורן ירמיהסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמן280
0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן282
0680144401 - תרגיל מיומנויות כתיבה וקריאה** (תאריך בחינה)
גב' ננה אריאלסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00גילמן317
**לא חובה , אך מומלץ לשנה א'

שיעורי בחירה בספרות עברית (מסגרת 131)

0680201201 - ביאליק:המודרניסט הראשון (תאריך בחינה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0680308001 - סופרים ערבים שכותבים בעברית (תאריך בחינה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג205
0680310001 - מעגל החיים בשירה העברית בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' טובה באריסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג103
0680322201 - האזור האפור בספרות השואה (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
0680300801 - אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
0680322401 - אימה גדולה וירח: קריאה ביצירת מופת (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמןא362
0680322501 - גבולות וחצייתם:הסיפורת היהודית של ראשית העת החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן280
0680322601 - נימוסים והליכות בספרות העברית (תאריך בחינה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
0680209701 - אשמע את קולו המתוק: כיצד מדבר אלוהים בשירה העברית (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
0680209801 - שירי פרישות ושירי יין באל-אנדלוס (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0680322701 - נתן זך: החזרה של המודחק (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0680322801 - משירי הקודש לשירי עגבים: השירה העברית באיטליה בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' טובה באריסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג107
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן279
0680323101 - איך שיר נולד? על השירה ומלאכת הכתיבה בספרות העברית בימי הבינ (תאריך בחינה)
ד"ר נילי שלוסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן307
0680323601 - הקינה: שירה, מדרש והגות של חורבן (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
0680209901 - משוררים על חוף הסליחה: שירי וידוי ומחילה מן המקרא עד יהודה ה (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן362

שיעורי בחירה בספרות כללית (מסגרת (132)

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'12:00–16:00גילמן456
0680324601 - יצירה תרבותית בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן455
0680315101 - המשורר, המאהב, השטן: מבואות לספרות גרמנית (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן262
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמןא362
0680324001 - הרומן הצרפתי לפני המהפכה הצרפתית (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
0680311601 - פסיכואנליזה, מגדר וספרות: תיאוריות ופרשנות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0680305301 - בורחס ומארקס (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
0680309301 - פרימו לוי: מונוגרפיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
0680323701 - זרמים ברומן המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן280
0680323401 - הפאשיזם ומלחמת העולם השנייה בספרות האיטלקית (יהודית) מפרימו* (תאריך בחינה)
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן277
**סגור למי ששמע את הקורס כסמינר
0680208301 - הסיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל בלאושטייןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
0680304401 - הבלש: ביוגרפיה של דמות ספרותית (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן306
0680323501 - מיתוס, גוף ושפה בספרות גרמנית מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בן חוריןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307
0680208901 - מניפסטים: לעשות דברים עם מילים (תאריך בחינה)
גב' ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן280
0680313901 - קוויריות: מבוא ביקורתי (תאריך בחינה)
מר ניר קדםסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
0680323301 - ז'אן ז'נה: האסתטי, המיני, הפוליטי (תאריך בחינה)
ד"ר שאול סתרסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמןא361
0680323901 - הרומן הצרפתי במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן278
0680324401 - קאמי והאבסורד (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן278
0680324501 - לכתוב את הילדות: סארטר בעקבות רוסו (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קלייןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן277
0680323801 - המשורר, האוהב, המשוגע: מגיתה עד ברנהרד (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בן חוריןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן307
0680302201 - קלאסיקה גרמנית: קריאה בסיפורי היינריך פון קלייסט (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן362
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן305
0680311301 - בין הטרגדיה לטרגי: ספרות ופילוסופיה (תאריך בחינה)
מר ניר קדםסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן277
0680312901 - החוויה הנאראטיבית (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן307
0680314901 - ספרות יידיש מודרנית: שייכות, גלות,בית (תאריך בחינה)
ד"ר גלי דרוקר בר- עםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן307

סמינרים בספרות עברית וספרות כללית (מסגרת 143)

0680406101 - ספרות דור תש"ח (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג211
0680421501 - התגבשות השירה העברית בספרד (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' טובה באריסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג212
פרופ' טובה באריסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג212
0680402501 - עגנון:יצוגי הלא מודע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן304
0680410001 - ראשיתה של השירה הישראלית: לאה גולדברג, נתן אלתרמן, ואחרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמןא362
0680404601 - מחזאים אמריקניים: פואטיקה והיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל לבואסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
פרופ' יעל לבואסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן455
0680410101 - נשים נודדות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן304
0680410201 - הבורגנות של האבנגרד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00גילמן262
0680422801 - ספרות ופילוסופיה בנאורות הצרפתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן261
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן261
0680406001 - ישראל נאג'רה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' טובה באריסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג107
0680410401 - שירה לירית כפעולה סימבולית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן260
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמןא317
0680410301 - פרקים בסאטירה העברית:מ"מגלה טמירין" עד ל"ארץ נהדרת" (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00דן-דוד209
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד209
0680410501 - המבט: ספרות, פילוסופיה ופסיכואנליזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0680420501 - ריאליזם מאגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן449
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן449
0680409901 - על החלומות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן304

מגמת מקצועות הכתיבה הספרותית

התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס

הקורסים שמתחילים ב 06806 מיועדים רק לתלמידי כתיבה יוצרת

נתיב משולב: סיפורת ושירה (מסגרת 150)

סדנאות שנה א'

יש לבחור בכל סמ' באחת משתי הסדנאות

יש להמשיך בסמ' ב' עם אותו מורה של סמ' א'

0680610101 - סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' (תאריך בחינה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר א'סדנהד'16:00–18:00גילמן307
0680610201 - סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' (תאריך בחינה)
מר אלי הירשסמסטר א'סדנהד'18:00–20:00גילמן307
0680610401 - סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' (תאריך בחינה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמן450
0680610501 - סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' (תאריך בחינה)
מר אלי הירשסמסטר ב'סדנהד'18:00–20:00גילמןא362

שנים ב' ו-ג'

0680603201 - סדנה בספרות ילדים (תאריך בחינה)
גב' תמי שם-טובסמסטר ב'סדנהא'12:00–14:00דן-דוד101

נתיב כתיבת שירה (מסגרת 152)

0680603301 - סדנת שירה ב' ג' תשע"ה (תאריך בחינה)
גב' שרון אססמסטר א'סדנהא'10:00–12:00דן-דוד209
0680603401 - סדנת שירה ב' ג' תשע"ה (תאריך בחינה)
גב' שרון אססמסטר ב'סדנהא'10:00–12:00דן-דוד209

נתיב כתיבת סיפורת (מסגרת 151)

0680603501 - סדנה בפרוזה (לשנה ב') תשע"ה (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר א'סדנהה'12:00–14:00דן-דוד212
0680603601 - סדנה בפרוזה (לשנה ב') תשע"ה (תאריך בחינה)
מר סמי ברדוגוסמסטר ב'סדנהה'12:00–14:00דן-דוד212
0680603701 - סדנה בפרוזה (לשנה ג') תשע"ה (תאריך בחינה)
מר יובל שמעוניסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00דן-דוד212
0680603801 - סדנה בפרוזה (לשנה ג') תשע"ה (תאריך בחינה)
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'12:00–14:00דן-דוד212

מגמת תרגום (מסגרת 154)

0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
0680601601 - סדנה בתרגום פרוזה (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהד'14:00–16:00גילמןא362
0680700901 - המקרא ותרגומיו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן261
0680702701 - סדנה בתרגום פרוזה אנגלית (תאריך בחינה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר ב'סדנהב'10:00–12:00דן-דוד210
0680702801 - סדנה בעריכת תרגום (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'סדנהד'14:00–16:00גילמן261
0680701201 - תרגום, מניפולציה, צנזורה ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00דן-דוד102
**סגור למי ששמע את תרגום ואידאולוגיה
0680700201 - אבני דרך בתולדות התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן278

לימודי התואר השני (מסגרת 620)

תלמידי ב.א. מתקדמים בעלי ממוצע 85 ומעלה

יכולים לבחור בסמינריונים מלימודי התואר השני

סמינרים, שיעורים וסדנאות לתואר שני

0680509301 - ייצוג המשפחה בספרות העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה נוהסמסטר א'סמינרה'08:00–12:00גילמןא361
**סגור למי ששמע את הסמינר בלימודי מיגדר שמספרו 0607.5311.01
0680506301 - מהשכלה עד מודרניזם: הספרות העברית, 1900-1880 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג105
0680514201 - שירתו הציבורית של אלתרמן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג209
0680511201 - הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל לבואסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן455
פרופ' יעל לבואסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן455
0680513601 - חוש הריח: קריאות חומריות במנדלי ועגנון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361
0680506401 - האחריות האתית לפיוס** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמןא362
**סגור למי ששמע בעבר את רטוריקה של פיוס ושל נקמה
0680513401 - סדנה בכתיבה יוצרת לתלמידי מ.א. תשע"ה** (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סדנהה'16:00–18:00גילמן261
**ניתן לקחת סדנה זו פעם אחת בתואר
**סגור למי ששמע את הסדנה בעבר
**ההתקבלות מותנית בהגשת דוגמאות כתיבה לד"ר דנה אולמרט
0680515101 - מפגש סופרים: ראיונות על יצירה (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
**יתקיים פעם בשבועיים
0680515001 - תיאטרון הטקסט הנודד:סדנה לכתיבת שירה לתואר שני (תאריך בחינה)
ד"ר אפרת מישוריסמסטר א'סדנהה'12:00–14:00דן-דוד210
0680513501 - אמהות, מלחמות וצבא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמןא317
0680513701 - המלאנכוליה של ברנר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל גלוזמן
פרופ' איריס מילנר
סמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317
0680514801 - הזמן שבדיעבד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00ווב105
0680514101 - פסיכואנליזה משקספיר עד הוליווד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמןא361
0680513901 - עריכה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00גילמןא361
**באישור המרצה בלבד
0680900201 - סמינר חוקרים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר א'סמינרא'18:00–20:00
**הרישום באישור המרצה
0680512401 - מכתב לאב: אדיפליות ואנטי-אדיפליות בספרות העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן455
0677403601 - העיירה היהודית - היסטוריה, זיכרון ודימוי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203
0680514301 - סיפורת השואה בישראל ובספרויות אחרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג209
0680508001 - יהודה הלוי: ביוגרפיה שירית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' טובה באריסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג212
פרופ' טובה באריסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג212
0680514701 - כתבי עדות בזמן המהפכה הצרפתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן261
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן261
0680514001 - פצעי שפה: הלדרלין, קפקא, צלאן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן497
0680505701 - סיפורת מהדרום: פוקנר, או'קונור וולטי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן455
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן455
0680514401 - ערס פואטיקה: המחשבה הפוסטקולוניאלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן497
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן260
0680512901 - תיאוריות ספרותיות עכשוויות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול סתרסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא362
0680513201 - סדנה: בין הבדיה לממואר (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר ב'סדנהה'10:00–12:00גילמןא361
0680514901 - לכתוב עם התנ"ך: סדנת כתיבה לתואר שני (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'סדנהא'14:00–16:00גילמןא361
0680513101 - סדנה בכתיבת סיפור בלשי (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'סדנהה'14:00–16:00גילמןא362

המסלול בספרות יידיש (לתואר שני)

0680830001 - כתיבה יהודית ותיאוריות ספרותיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב101
0680830101 - ספרות יידיש בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
ד"ר קלאודיה רוזנצוייגסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן497

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח