תנאי הקבלה

יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטת תל-אביב, בחוג לספרות עברית (בעבר), בחוג לתורת הספרות הכללית (בעבר), או בחוג לספרות, בציון 80 ומעלה., וכן תלמידים שסיימו תואר ראשון בספרות בציון 80 ומעלה במוסד אקדמי מוכר אחר.
מועמדים שסיימו תואר ראשון בחוגים אחרים באוניברסיטת תל-אביב, או בכל חוג שהוא בכל מוסד אקדמי מוכר אחר בציון 80 ומעלה, יידרשו לימודי השלמה בהיקף של 8-16 ש"ס כמפורט בסעיף הבא.
וועדת הקבלה החוגית תשקול גם את מועמדותם של מי שממוצע ציוניהם הוא בין 75-80. המתקבלים יידרשו להשיג ממוצע 80 לפחות בלימודי ההשלמה כדי להמשיך בלימודיהם. 


            
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח