שפות זרות

כל תלמידי המ"א בפקולטה הבוחרים במסלול עם עבודת-גמר חייבים בשפה זרה שנייה. תלמידי החוג במסלול זה יצטרכו להוכיח ידיעה ברמת "פטור" בשפה שבחרו עד מועד סיום חובות השמיעה שלהם. ניתן להיבחן במגוון שפות ביחידה ללימוד שפות זרות של האוניברסיטה. תלמיד שאינו שולט בשפה זרה שנייה - יבחר באחת השפות הנלמדות ביחידה זו, וילמד בקורסים המיועדים לכך, עד הגיעו לרמה הנדרשת. לגבי שפות שאינן נלמדות ביחידה זו, יש לפנות לוועדת ההוראה של החוג. לתלמידי המסלול לספרות יידיש תוכר היידיש כשפה זרה שנייה. תלמידים במסלול ללא עבודת-גמר פטורים מחובת השפה הזרה השנייה
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח