כללי

 

כללי

תכנית פכ”מּ (פילוסופיה-כלכלה-מדע המדינה-משפטים) היא תכנית מצטיינים שמתמקדת בתחומי הידע הנוגעים לענייני מדינה ומשטר. ההבנה של תופעות חברתיות ופוליטיות כמו גם שאלות של מדיניות ציבורית מערבת שיקולים ממגוון דיסציפלינות. מדיניות כלכלית מערבת שיקולים מוסריים והיא בעלת השלכות חברתיות. עקרונות של צדק תומכים במבנים מוסדיים מסוימים שמעצבים הסדרים כלכליים. כל אלה מעוגנים בחוקים ומיושמים על ידי המוסדות המשפטיים והפוליטיים. המטרה של תכנית פכ”מ היא להעניק ידע וכלי ניתוח בתחומי הידע הללו וכן הבנת הקשרים ביניהם באופן מעמיק. התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להמשיך במחקר בתחומים הללו, כמו גם לאלה המייעדים את עצמם לעבודה במשרות בכירות בשירות הציבורי.

מבנה תכנית הלימודים

התואר מורכב מ 150 ש”ס: 114 - חובה ו-36 בחירה.
שיעורי החובה כוללים 20 ש”ס בפילוסופיה, 20 ש”ס במדע המדינה, 24 ש”ס בכלכלה, חטיבה במשפטים של 15 ש”ס ו 35 ש”ס בקורסים ייעודיים לתכנית הפכ”מ.

 
שנה א

 

פכ”מ

פילוסופיה

כלכלה

מדעהמדינה

משפטים

 

קראה מודרכת א

מבוא ללוגיקה + תרגיל

מתמטיקה + תרגיל

פוליטיקה ומשטר בישראל + תרגיל

אשכול א’: דיני נזיקין/עונשין/חוזים

 
 

קריאה מודרכת ב

מבוא לפילוסופיה חדשה

סטטיסטיקה + תרגיל

מבוא ליחב”ל + תרגיל

   

פילוסופיה של מדעי החברה*

מבוא לפילוסופיה פוליטית + תרגיל

מיקרו כלכלה א’ +תרגיל

     

תורת המשפט וחוקתי*

מבוא לתורת המוסר

       

 

 

 * קורס קיץ

בהמשך יועלו שנים ב' ו ג'.

רשימת קורסי החובה בתואר

פילוסופיה
מבוא ללוגיקה ש+ת 4 ש”ס
מבוא לפילוסופיה פוליטית 2 ש”ס + תרגיל לתלמידי התכנית 2 ש”ס
מבוא לפילוסופיה חדשה 2 ש”ס
מבוא לתורת המוסר 2 ש”ס
תורת המוסר - שיעור המשך ש+ת 4 ש”ס (לאחר שלומדים מבוא לפילוסופיה של המוסר)
מבוא לפילוסופיה במאה ה-19 2 ש"ס (לאחר שלומדים פילוסופיה חדשה)
מבוא למטפיזיקה ולתורת ההכרה 2 ש”ס

כלכלה
מיקרו כלכלה א' 5 ש”ס
מאקרו כלכלה א' 5 ש”ס
מיקרו כלכלה ב' 5 ש”ס
מאקרו כלכלה ב' 3 ש”ס
מבוא לאקונומטריקה 6 ש”ס

מדע המדינה
פוליטיקה ומשטר בישראל ש+ת 4 ש”ס
מבוא ליחסים בינלאומיים ש+ת 4 ש”ס
כתיבה מדעית 2 ש”ס
מחשבה מדינית בת זמננו ש+ת 3 ש”ס. (תנאי מוקדם - ציון 70 לפחות בקורס מבוא למחשבה פוליטית)
כלכלה פוליטית 4 ש”ס
פוליטיקה השוואתית ש+ת 3 ש”ס

משפטים
יש לבחור קורס אחד מכל אחד משלושת האשכולות הבאים:
אשכול א’ - דיני נזיקין/חוזים/עונשין 6 ש”ס
אשכול ב’ - דיני קניין/דיני תאגידים/משפט בינ”ל 6 ש”ס
אשכול ג’ - משפט וכלכלה/משפט חברה ותרבות/שיטות משפט 3 ש”ס

פכ”מ
קורס הכנה במתמטיקה 5 ש”ס
קורס הכנה בסטטיסטיקה 5 ש”ס
קריאה מודרכת א’ 2 ש”ס
קריאה מודרכת ב’ 2 ש”ס
פילוסופיה של מדעי החברה 4 ש”ס
החלטה ורציונליות 4 ש”ס
תורת המשפט ומשפט חוקתי 5 ש”ס
מוסר מדינה משפט 4 ש”ס
סמינר פכ”מ 4 ש”ס

יתר השעות הדרושות להשלמת התואר יבחרו מתוך רשימת הקורסים המוכרים לפכ”מ שהניתנים בחוגים השותפים לתכנית.


תנאי מעבר

כדי להמשיך בלימודים משנה א’ לשנה ב’ יש לעמוד בתנאי המעבר של הקורסים על פי דרישות החוג בו הם ניתנים. בקורסי הפכ”מ ידרש ציון 75 לפחות וממוצע ציונים כולל 80 לפחות.
הצטרפות במהלך התואר הראשון תהיה על בסיס תנאי קבלה בסיסיים, ממוצע 80 לפחות והשלמות כנדרש.

מרכיבי הציון הסופי

קורסים 78% לא כולל הציונים בקורסי ההכנה במתמטיקה ובסטטיסטיקה
3 סמינרים בהם מוגשות עבודות סמינריוניות בתוכם סמינר פכ”מ 18%
סמינר בו מוגשת עבודת רפרט 4%

ועדת הוראה

ועדת ההוראה של התכנית עוסקת בתכניות לימודים ובפניות תלמידים.
נוהל פנייה:
תלמידים המבקשים לפנות אל ועדת ההוראה של תכנית הפכ"מ יעשו זאת בכתב באמצעות מזכירות התכנית.
תלמידי התכנית יפנו בכל בקשה חריגה (כמו מועדים מיוחדים לבחינות ולהגשת עבודות, ערעור על ציון וכו') אל מזכירות התכנית ולא אל מזכירויות החוגים אשר בהם נלמדים הקורסים.
ערעור על ציון יוגש למזכירות התכנית עד שבוע מיום פרסום הציונים על לוח המודעות. את הבקשה יש לנמק וללוות בסימוכין.
בקשה לארכה בהגשת עבודה יש למסור למזכירות לפני חלוף זמן ההגשה המקורי.

ועדה אקדמית של תכנית הפכ"מ:
ד"ר אסף שרון - פילוסופיה
פרופ' יצחק בנג'י - משפטים
פרופ' אדי דקל - כלכלה
פרופ' יותם מרגלית – מדע המדינה


סגל הוראה

שם

תחומי עניין

דוא"ל

ד"ר אסף שרון

פילוסופיה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר אילנה ארבל

פילוסופיה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' אלון הראל

משפטים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יצירת קשר

מזכירת התכנית: הדס פארן-אסיה.

טלפון: 03-6406363 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שעות קבלה: ימים א', ג' ו- ה' בין השעות 10:00-13:00

ראש התכנית: ד"ר אסף שרון

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

משרד התכנית נמצא בבניין גילמן, חדר 364א'

אוניברסיטת תל-אביב, ת"ד 39040,

רמת אביב, תל-אביב 6997801, ישראל

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח