קורסי החוג לפילוסופיה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שיעורי שנה א'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101201 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל

0618101202 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' אפרת אסקירהסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמןא319
0618101203 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר גל עוזסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00גילמןא319
0618101204 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר תומר לנדסברגרסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00דן-דוד102
0618101205 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר אורי פרלמןסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד102
0618101206 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר אסף מנורסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00דן-דוד102
0618101207 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' רננה פריםסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00דן-דוד102
0618101208 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' סתו זינגרסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמןא319
0618101209 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' רון נויברגרסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד102
0618101210 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' ענבר עיניסמסטר א'תרגילה'18:00–20:00דן-דוד102

קריאה מודרכת א'

0618106801 - ק"מ א' - קבוצה א' (תאריך בחינה)
גב' שיר חכםסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00דן-דוד102
0618106802 - ק"מ א' - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
גב' אנה יונגרמןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00דן-דוד102
0618106803 - ק"מ א' - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
גב' נועה פטישסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד101
0618106804 - ק"מ א' - קבוצה ד' (תאריך בחינה)
גב' גל אשלסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00גילמןא361
0618106805 - ק"מ א' - קבוצה ה' (תאריך בחינה)
מר דניאל ויצמןסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמןא319

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם פישסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0690161301 - מבוא להגות יהודית של ימה"ב** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב001
**הכוכביות מתייחסות לתלמידי החוג ללימודי התרבות העברית
0618103701 - מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
מר יואב מירבסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קריאה מודרכת א'

0618106806 - ק"מ א' - קבוצה א' (תאריך בחינה)
גב' יערה רוזוליוסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00דן-דוד101
0618106807 - ק"מ א' - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר רפי לויסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00דן-דוד211
0618106808 - ק"מ א' - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר נדב רובינשטייןסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמןא361
0618106809 - ק"מ א' - קבוצה ד' (תאריך בחינה)
גב' יעל לביאסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00גילמןא319
0618106810 - ק"מ א' - קבוצה ה' (תאריך בחינה)
מר עדו פדרסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00גילמןא319

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

0618104302 - מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב001
0618105902 - מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101502 - מבוא לפילוסופיה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר יניב איצקוביץ'סמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618101002 - מבוא ללוגיקה פילוסופית** (תאריך בחינה)
מר רן לנצטסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
** תנאי קדם: מבוא כללי ללוגיקה
0618104202 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101802 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי שנים ב'-ג'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

0618220001 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן281

קריאה מודרכת ב' (מסגרת 220)

0618206801 - ק"מ ב' - קבוצה א' (תאריך בחינה)
גב' שרהלה בן אשרסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00דן-דוד102
גב' שרהלה בן אשרסמסטר א'תרגילה'08:00–10:00גילמןא319
0618206802 - ק"מ ב' - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר צחי לביא סמסטר א'תרגילב'10:00–12:00דן-דוד209
מר צחי לביא סמסטר א'תרגילד'12:00–14:00דן-דוד209
0618206803 - ק"מ ב' - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר אורן רוזסמסטר א'תרגילב'18:00–20:00דן-דוד102
מר אורן רוזסמסטר א'תרגילה'18:00–20:00גילמן304

קריאה מודרכת ג' (מסגרת 220)

0618206906 - ק"מ ג' - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר ספי קופרמןסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד101

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

0618220002 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

קריאה מודרכת ב' (מסגרת 220)

0618206804 - ק"מ ב' - קבוצה א' (תאריך בחינה)
גב' מרים ויילרסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00גילמןא319
גב' מרים ויילרסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמןא319
0618206805 - ק"מ ב' - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר אורן אילנדסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00דן-דוד209
מר אורן אילנדסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד101

קריאה מודרכת ג' (מסגרת 220)

0618206901 - ק"מ ג' - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר שחר ברנרסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00דן-דוד102
0618206902 - ק"מ ג' - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר נועם מלמדסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד102
0618206903 - ק"מ ג' - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר יואב ביירךסמסטר ב'תרגילב'18:00–20:00דן-דוד102
0618206904 - ק"מ ג' - קבוצה ד' (תאריך בחינה)
גב' יעל גזיתסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00דן-דוד102

מסלול: חקר התודעה

שיעורים יעודיים לתלמידי שנה ראשונה במסלול

0618645901 - בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים (תאריך בחינה)
ד''ר זואי גוטצייטסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן220
0618645801 - בעיית התודעה: היבטים פסיכולוגיים ומוחיים (תאריך בחינה)
מר זיו פרמןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן220

קריאה מודרכת לתלמידי שנה ראשונה במסלול

0618645601 - מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו (תאריך בחינה)
גב' ורד בכרסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן262

קריאה מודרכת לתלמידי שנה שנייה במסלול

0618645701 - מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו (תאריך בחינה)
גב' שירה רובננקוסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00גילמןא319

שיעורי יסוד בפילוסופיה: (מסגרת 224)

יש ללמוד 2 קורסי יסוד במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0618208901 - אקזיסטנציאליזם - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0618233401 - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן281

סמסטר ב'

0618295201 - דרידה - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0618288201 - פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

תחומי לימוד:

שיעורי המשך+תרגיל צמוד (מסגרת 122)

שיעורי בחירה (מסגרת 124)

א. מטאפיסיקה ותורת ההכרה

סמסטר א'

שיעור המשך

0618235001 - תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0618235101 - תרגיל צמוד לנ"ל - מטאפיסיקה (תאריך בחינה)
מר חובב זהבסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן306

שיעורי בחירה

0618208901 - אקזיסטנציאליזם - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0618217801 - סינגולריות, כוח, זמניות, שפה: 4 מושגי יסוד של המחשבה החדשה (תאריך בחינה)
מר יהונתן וורטהייםסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278
0618233401 - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0618297601 - לייבניץ: בין מטאפיסיקה לאתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
0618645901 - בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים (תאריך בחינה)
ד''ר זואי גוטצייטסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן220
**הרישום במזכירות החוג על בסיס מקום פנוי.

סמינרים

0618387301 - לוק, ברקלי ויום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמןא361
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא361
0618370901 - מרטין היידגר: מהוויה וזמן אל הארוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן449
0618387201 - שפינוזה והמאה ה-21: אתיקה, פוליטיקה, ודת** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודרר
פרופ' מאוטנר מנחם
סמסטר א'סמינרה'16:00–20:00טרובוביץ303
** לפני הרישום יש לקבל במייל את אישור המרצים

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

0618295201 - דרידה - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0618213201 - קאנט: מהכרה עיונית להכרה מעשית (תאריך בחינה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן279
0618645801 - בעיית התודעה: היבטים פסיכולוגיים ומוחיים (תאריך בחינה)
מר זיו פרמןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן220
**הרישום במזכירות החוג על בסיס מקום פנוי.
0618288201 - פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

סמינרים

0618329501 - אפלטון: המדינה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמןא361
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361
0659247401 - בעיית ההכרה בפילוסופיה האיסלאמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג211
0618364301 - משמעות וזמניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמןא362

ב. לוגיקה ופילוסופיה של השפה

סמסטר א'

שיעור המשך

ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בתחום הלימוד

0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן307
0618240201 - תרגיל צמוד לנ"ל - שפה (תאריך בחינה)
מר גלעד קינןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00גילמן306
0618745801 - לוגיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן307
0618745802 - תרגיל צמוד לנ"ל - לוגיקה (תאריך בחינה)
גב' נעמי כורםסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00גילמן306

שיעורי בחירה

0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0618217801 - סינגולריות, כוח, זמניות, שפה: 4 מושגי יסוד של המחשבה החדשה (תאריך בחינה)
מר יהונתן וורטהייםסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278
0618645901 - בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים (תאריך בחינה)
ד''ר זואי גוטצייטסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן220
**הרישום במזכירות החוג על בסיס מקום פנוי.

סמינרים

0618386501 - שפת קודש ושפת חול (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרברסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00גילמן449

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

0618295201 - דרידה - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0618226401 - פילוסופיה של המתמטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן307
0618220801 - דרכים שאי אפשר לדבר עליהן: עיונים בהגות דאואיסטית מוקדמת (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
0618645801 - בעיית התודעה: היבטים פסיכולוגיים ומוחיים (תאריך בחינה)
מר זיו פרמןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן220
**הרישום במזכירות החוג על בסיס מקום פנוי.
0618216801 - שפה ואמנות (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל גלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

סמינרים

0662311401 - דיאלוג, שיחה, משחקי שפה ושיח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן304
**הסמינר בהיקף 2 ש"ס, יש ללמוד שיעור נוסף.
0618386701 - מתמטיקה בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמןא362

ג. פילוסופיה מזרחית ומושווית

סמסטר א'

שיעורי המשך

ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בתחום הלימוד

0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן280
0618222401 - תרגיל צמוד לנ"ל - הודית (תאריך בחינה)
גב' שיאה אריאליסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00גילמן307
0618222501 - פילוסופיה מזרחית סינית – שיעור המשך (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן362
0618222601 - תרגיל צמוד לנ"ל- סינית (תאריך בחינה)
גב' גליה דורסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמן307

שיעורי בחירה

0618228101 - מהי פילוסופיה השוואתית? (תאריך בחינה)
מר ירון שורסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן306

סמינרים

0687340101 - דאו וירטואלי- ה-"סובייקט" בעולם הקונפוציאני ובמרחב הדיגיטלי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יואב אריאלסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן261
0618403601 - פילוסופיה ונדודים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דני רוהסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא362
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.
0687341001 - דמיון פילוסופי והבנה עצמית בהודו הקלאסית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יוחנן גרינשפוןסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן261
0618428801 - על הסובייקט ההתייחסותי בקונפוציאניזם של דו ווי-מינג** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן260
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

0618275501 - הומניזם קונפוציאני (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
0618282001 - פילוסופיה הודית בת-זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
0618277601 - מציאות ואשליה: מהאופנישדות עד שנקרה (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0618220801 - דרכים שאי אפשר לדבר עליהן: עיונים בהגות דאואיסטית מוקדמת (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן277

סמינרים

0618384101 - הודו: פילוסופיה וקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן262

ד. פילוסופיה של הדת ופילוסופיה יהודית

סמסטר א'

שיעור המשך

ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בתחום הלימוד

שיעור ההמשך בפילוסופיה של הדת מתקיים בסמסטר ב'.

0690161101 - קריאה במורה נבוכים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן282
0690161201 - קריאה במורה נבוכים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן281
**קריאה במורה נבוכים א'+ב' נחשב לשיעור המשך ב"פילו' יהודית"

שיעורי בחירה

0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
0690263701 - ניטשה בירושלים: יהודים ויהדות בפילוסופיה של ניטשה (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106
0618253801 - הפילוסופיה של מרטין בובר: אני-אתה ושאלת האלוהים (תאריך בחינה)
מר שמואל רותםסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן306
0618285601 - אוגוסטינוס - בין העת העתיקה לימי הביניים, קריאה ב "הוידויים" (תאריך בחינה)
ד"ר אליזבט אופנהיימרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן305
0690161101 - קריאה במורה נבוכים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן282
0618297601 - לייבניץ: בין מטאפיסיקה לאתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

סמינרים

0690366801 - תיקון הדת של שפינוזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0618386501 - שפת קודש ושפת חול (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרברסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00גילמן449
0618387201 - שפינוזה והמאה ה-21: אתיקה, פוליטיקה, ודת** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודרר
פרופ' מאוטנר מנחם
סמסטר א'סמינרה'16:00–20:00טרובוביץ303
** לפני הרישום יש לקבל במייל את אישור המרצים

סמסטר ב'

שיעורי המשך

0618220901 - פילוסופיה של הדת - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן306
0618221301 - תרגיל צמוד לנ"ל - דת (תאריך בחינה)
מר רועי פולדסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00גילמן306

שיעורי בחירה

0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
**פתוח לתלמידים שהשתתפו בקורס 0690.1615.01
0618202401 - השגחה אלוהית בהגותם של הרמב"ם, קירקגור וסימון וייל (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן278
0618235801 - בחירות קיומיות (תאריך בחינה)
ד"ר תמי יגוריסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן278

סמינרים

0618386901 - שאלת הרוע והבחירה החופשית בפילוסופיה הנוצרית הקדומה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן262

ה. תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית

תלמיד שיבחר בתחום זה, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות:

מבוא לפילוסופיה פוליטית ומבוא לתורת המוסר.

התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.

סמסטר א'

שיעורי המשך

0618260101 - תורת המוסר - שיעור המשך (תאריך בחינה)
גב' נופר שמעוניסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן279
0618260201 - תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר (תאריך בחינה)
מר אבי טייריסמסטר א'תרגילב'18:00–20:00גילמן307
0618260202 - תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר (תאריך בחינה)
מר אורי גלעדסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן277
0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן280
0618758401 - תרגיל צמוד לנ"ל- פוליטית (תאריך בחינה)
מר אדם אבולעפיהסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00גילמן306
0618758402 - תרגיל צמוד לנ"ל -פוליטית (תאריך בחינה)
מר יובל איתןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן306

שיעורי בחירה

0618217401 - מחוץ למערה? הדימוי הקולנועי בין האסתטי לאתי (תאריך בחינה)
גב' ארנה רביבסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן361
0618275901 - אפלטון: מדינאי (תאריך בחינה)
ד"ר עובדיה עזראסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00גילמן280
0618257001 - יום: עקרוני המוסר (תאריך בחינה)
ד"ר עובדיה עזראסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן279
0618201601 - על אמת וסבל בפילוסופיה ובפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
גב' דפנה בן צביסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0618208901 - אקזיסטנציאליזם - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0618233401 - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0618253801 - הפילוסופיה של מרטין בובר: אני-אתה ושאלת האלוהים (תאריך בחינה)
מר שמואל רותםסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן306
0618298501 - פוקו המאוחר: אתיקה וסובייקטיביות (תאריך בחינה)
מר תומר ששונקין עפרוןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן279
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0618297601 - לייבניץ: בין מטאפיסיקה לאתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

סמינרים

0618352801 - דיון בבעיות אקטואליות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עובדיה עזראסמסטר א'סמינרא'08:00–12:00גילמןא361
0618404401 - פסיכואנליזה ופוליטיקה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות רונןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמןא362
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.
0618387201 - שפינוזה והמאה ה-21: אתיקה, פוליטיקה, ודת** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודרר
פרופ' מאוטנר מנחם
סמסטר א'סמינרה'16:00–20:00טרובוביץ303
** לפני הרישום יש לקבל במייל את אישור המרצים

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

0618295201 - דרידה - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0618235801 - בחירות קיומיות (תאריך בחינה)
ד"ר תמי יגוריסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן278
0618211701 - "הידע הדימויי": רומנטיקה גרמנית והגות צרפתית עכשוית (תאריך בחינה)
גב' רנן עמירסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280
0618260601 - דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה טוטליטרית (תאריך בחינה)
גב' ענת אשרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן279
0618216001 - מחשבות על הנאורות (תאריך בחינה)
ד"ר אילנה ארבלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן278

סמינרים

0618376301 - מלחמות צודקות ולא צודקות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עובדיה עזראסמסטר ב'סמינרב'08:00–12:00גילמןא362
0618329501 - אפלטון: המדינה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמןא361
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361
0618386801 - מרקסיזם פרוידיאני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא361
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמןא361
0618386401 - ליברליזם וקפיטליזם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמןא319

ו. אסתטיקה

סמסטר א'

שיעורי המשך

0618240001 - אסתטיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן280
0618230001 - תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה (תאריך בחינה)
מר יונתן לויןסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00גילמן307
0618230002 - תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה (תאריך בחינה)
מר אבנר שטינמץסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן307

שיעורי בחירה

0618217401 - מחוץ למערה? הדימוי הקולנועי בין האסתטי לאתי (תאריך בחינה)
גב' ארנה רביבסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן361
0618208901 - אקזיסטנציאליזם - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0618224601 - פילוסופיה של הדמיון (תאריך בחינה)
גב' מורן גודס-ריצ'יטליסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן307
0618233401 - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן281

סמינרים

0618370901 - מרטין היידגר: מהוויה וזמן אל הארוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן449
0618403901 - חבלי לשון: על כאב ושפה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרברסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן262
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.
1662340001 - Existentialism (תאריך הגשת עבודה)
Prof. Ed Mooneyסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00ווב401

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

0618274601 - פילוסופיית האמנות של מרטין היידגר (תאריך בחינה)
מר פיוטר שמוגליאקובסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן326
0618218101 - הפילוסופיה של הקומי או נסיון רציני להגנה על ההומור (תאריך בחינה)
מר עמרי הדרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן307
0618211701 - "הידע הדימויי": רומנטיקה גרמנית והגות צרפתית עכשוית (תאריך בחינה)
גב' רנן עמירסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280
0618216801 - שפה ואמנות (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל גלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

סמינרים

0618387101 - פילוסופיה ומחול (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן262

ז. פילוסופיה של המדע

סמסטר א'

שיעורי בחירה

0618645901 - בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים (תאריך בחינה)
ד''ר זואי גוטצייטסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן220
**הרישום במזכירות החוג על בסיס מקום פנוי.

סמינרים

0659620801 - הוכחה מדעיות לקיום עולם חיצון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק בן ישראל סמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן450
0659200701 - קריאה עכשווית בדארווין (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן455
0659999301 - הפילוסופיה של ניוטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00ווב101

סמסטר ב'

שיעור המשך

0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן280
0618252801 - תרגיל בפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
גב' יעל גזיתסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00גילמן306

שיעורי בחירה

0618226401 - פילוסופיה של המתמטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן307
0618645801 - בעיית התודעה: היבטים פסיכולוגיים ומוחיים (תאריך בחינה)
מר זיו פרמןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן220
**הרישום במזכירות החוג על בסיס מקום פנוי.
0618288201 - פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו - שיעור יסוד (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

סמינרים

0659999401 - הפילוסופיה של המרחב והזמן לאורך ההיסטוריה של הפילוסופיה המער (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמןא362
0659243901 - הפילוסופיה של הסייבר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק בן ישראל סמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן450
0659247301 - פילוסופיה של הביולוגיה: אינדיבידואליות, רדוקציה, מכניזם ומוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן455
0618386701 - מתמטיקה בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמןא362
0618387001 - העצמי: תאוריות פילוסופיות ופרקטיקה פסיכולוגית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נתנאל לאורסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00גילמןא361

לימודי התואר השני

0618000101 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
מרצים אורחיםסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן449

תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט

סמינר זה מארח את מורי החוג וכן פילוסופים אורחים.

לא נכלל במספר השעות לתואר.

סמינרי חובה (מסגרת 630)

סמינר מחקר מוכר כ- 4 ש"ס

סמסטר א'

סמינרי מחקר (מסגרת 630)

מועדי הפגישות יפורסמו באתר החוג בסמוך לתחילת הסמסטר

0618403101 - סמינר מחקר: פילוסופיה צרפתית עכשווית (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'הדרכה אישיתב'00:00–00:00
0618403501 - סמינר מחקר: מקורות האפיסטמולוגיה בפילוסופיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00
0618404101 - סמינר מחקר: בין לוגיקה ואינטואיציה / פלטוניזם (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00
0618404501 - סמינר מחקר: בין המסורות - פילוסופיה אנליטית וקונטיננטלית (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00

סמסטר ב'

סמינרי מחקר (מסגרת 630)

מועדי הפגישות יפורסמו באתר החוג בסמוך לתחילת הסמסטר

0618485601 - סמינר מחקר: המטאפיזיקה של הזמן (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00
0618486001 - סמינר מחקר: מטא-פילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00

סמינרי בחירה (מסגרת 620)

(רפראטים - מסגרת 620, עבודות סמינריוניות - מסגרת 640)

שנתי

0618404301 - היסטוריה השוואתית של הפילו' העולמית: מהאופנישדות ועד קאנט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן-עמי שרפשטייןסמסטר א'+ב'סמינרב'11:00–13:00
0659200801 - האם המערב שוקע? היבטים פילוסופיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג211
0690463001 - פילוסופיית החיים והאחריות: ברגסון, גורדון ויונס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690462801 - לחשוב אלוהים:על אפשרותה של תיאולוגיה יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג211
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג211
0722803001 - זאן זאק רוסו : בין חינוך , פילוסופיה ופוליטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרה'12:00–14:00שרת324

סמסטר א'

0659620801 - הוכחה מדעיות לקיום עולם חיצון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק בן ישראל סמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן450
0659200701 - קריאה עכשווית בדארווין (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן455
0618404401 - פסיכואנליזה ופוליטיקה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות רונןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמןא362
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.
0659612001 - הפילוסופיה של שלמה מיימון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון פרוידנטלסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00דן-דוד212
0618403901 - חבלי לשון: על כאב ושפה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרברסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן262
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.
0618402401 - פילוסופיית הנפש של עמנואל קאנט (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמןא319
0659230101 - האבולוציה של יכולת החוויה - חלק א' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00
0618489901 - מושג האדם בהגות של מרקס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמןא362
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמןא362
0618404201 - תורת הרגשות בפילוסופיה עתיקה: מאפלטון ועד מרקוס אורליוס (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא317
0618403601 - פילוסופיה ונדודים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דני רוהסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא362
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.
0659241301 - מבט מבפנים על המבט מבחוץ: שלוש ביקורות על האובייקטיביזציה המ (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם פישסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן455
0690462901 - הקוראים הראשונים של ספר מורה הנבוכים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211
**הסמינר בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים סמינר נוסף בהיקף 2 ש"ס.
0659999301 - הפילוסופיה של ניוטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00ווב101
0659304301 - ואלטר בנימין- התיזות על ההיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמןא361
0618428801 - על הסובייקט ההתייחסותי בקונפוציאניזם של דו ווי-מינג** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן260
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.

סמסטר ב'

0618489301 - ספר החוקים לאפלטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עובדיה עזראסמסטר ב'סמינרא'08:00–12:00גילמןא361
0659999401 - הפילוסופיה של המרחב והזמן לאורך ההיסטוריה של הפילוסופיה המער (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמןא362
0659243901 - הפילוסופיה של הסייבר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק בן ישראל סמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן450
0659247301 - פילוסופיה של הביולוגיה: אינדיבידואליות, רדוקציה, מכניזם ומוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן455
0618403701 - עמנואל לוינס: פילוסופיה והאדם האחר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן449
0659532001 - הפילוסופיה של יוליוס יצחק גוטמן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון פרוידנטלסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן261
0659247401 - בעיית ההכרה בפילוסופיה האיסלאמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג211
0659241601 - זיופים, הטיות והתחכמויות במדע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן449
0618403001 - שפינוזה - על נצחיות הנפש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמןא317
0618481601 - פרקים ב"פילוסופיית המשפט" מאת היגל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמןא317
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא317
0659247101 - נורמטיביות, פעולה מושכלת, ופילוסופיית העצמי בהגותה של קריסטי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד210
0687446301 - חיי הרגש: ההסטוריה והפילוסופיה של הרגשות בראי המחשבה ההודית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן260
0618404001 - מרקסיזם ופילוסופיה של השפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן262
0659600301 - עיונים במושג האידיאולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמןא317
0659801001 - חברת הרשת-היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ותרבותיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמןא317
0659241901 - Heidegger's Nietzsche (תאריך הגשת עבודה)
Prof Alfred Tauber סמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן497
0618403801 - סמכות פוליטית: בין אנרכיזם לטוטליטריות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר ב'סמינרו'09:00–13:00גילמן455
0659999101 - The Structure of Aristotle's Physics (תאריך הגשת עבודה)
Prof Henry Mendell סמסטר ב'סמינרו'09:00–13:00גילמן497

סמינר דוקטורנטים מתקדמים

0618910301 - סמינר דוקטורנטים מתקדמים** (תאריך הגשת עבודה)
סגל החוגסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00
** לסרוגין
**ההרשמה לתלמידי דוקטורט בשלבי כתיבה מתקדמים

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח